UncategorizedSnekker lønn 2015

Snekker lønn 2015

GJENNOMSNITTLIG MÅNEDSLØNN : Snekkere tjente i snitt 33. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn , uregelmessige tillegg og bonus. Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. I tillegg monterer tømreren panel . Arbeidsretten: Likebehandlingsreglene gjelder.

LO og Fellesforbundet vant igjen: Innleide arbeidstakere skal ha minst samme lønns – og arbeidsvilkår som i innleiebedriften, slik arbeidsmiljøloven sier.

Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke. Lønn og frynsegoder Dette tjener ledere i de ulike fylkene. Sjekk hva gjennomsnittslønna er i din jobb:. Lønns – og arbeidsvilkår.

Tømrer og snekker (bygg og anlegg ) . Avskaff fallskjerm, og på hodet ut hvis lederen ikke oppnår forventningene. Statistikken viser at en gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte steg fra 42. Det er jo slik menigmann har det.

Kvinners månedslønn økte med prosent fra 38.

BYGG- OG ANLEGG Leder: 643. Administrende direktør: 734. Betong- og grunnarbeider: 397. Forskalkingssnekker : 424. Vei- og anleggsarbeider: 436.

Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte deltidsjobbene, overtidsbetaling og mye mer. Det gjør at snittlønnen vokser merkbart. I år ender snittlønnen på 472.

I Norge er det ingen generell minstelønn. Enkelte bransjer har likevel innført dette for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns – o. Med bygningsarbeid menes bygge- og byggeteknisk virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving og kildesortering på byggeplass. Disse fag omfattes av overenskomsten: Anleggsgartnerfaget, betongfaget . Lurer på hva lønnen ligger på ( bor i Rogaland hvis det har noe å si ). Alle sier at det er et morsomt yrke helt til kroppen sier stopp.

Veldig takknemlig for svar:). SNEKKER : For snekker – og tømrerarbeid er nordmenn villig til å betale maksimalt 4kroner for å få gjort jobben hvitt. De har ingen forsikringer, ingen krav, og kan kalle seg snekker uten noe erfaring, sier han.

Han har bare én positiv ting å si om de som tar lav timelønn : – Vi får en del . Det blir trolig mere næringsbygg (stål og gips) en rene eneboliger.

Categories: Uncategorized