UncategorizedSlik får du vann på hytta

Slik får du vann på hytta

Det finnes mange veier til innlagt vann på hytta , og her får du presentert de fleste. Uten kommunalt vann på hytta står valget mellom grunnvann, regnvann og vann fra elv eller innsjø. Vi kan bistå med utstyr slik at du med enkle grep kan få innlagt vann.

Ved hjelp av produkter på vår nettside kan man få vann i. Dersom hytta er knyttet opp mot det kommunale ledningsnettet er det ikke noe problem å få.

Skal du drikke vann fra egen kilde på hytta i påska, kan du gjennomføre flere tiltak for å få dette renest mulig. Har du hytte uten innlagt vann ? Tankanlegg for vannforsyning. Et tankanlegg er en alternativ måte å få helårs vannforsyning til hytta. Det er fortsatt mange hytter som ikke har innlagt vann , og dermed må hente vann utenifra.

Om du derimot har en hytte som er langt vekk fra det kommunale . Norge er ett langstrakt land og Hyttebua sin målsetting er å være tilgjengelig i alle landets deler.

Vi har nå totalt utsalgsteder og vi vil videre fremover jobbe med å dekke Norge slik at du skal få tak i det du trenger fra Hyttebua. Problemet var at elva lå dypere i terrenget enn jeg husket, slik at det var veldig vanskelig å få vannet opp fra dybden og bort . Her er noen av mulighetene for å skaffe rent vann på hytta. Der grunnvannsstanden er nær overflaten, kan det være aktuelt å grave en brønn, slik at vannet samles i en kum.

BRØNNBORING: Et brønnborefirma gjør jobben, og de leverer det meste du trenger for å få vannet helt frem til springen. På toalett-siden går man da gjerne for en “tørr”-løsning som kompost o. Brønnopplegg uten 2V strøm til varmekabler vinterstid bør ha spesielt god drenering og være tilrettelagt slik at man unngår frostskader. Slik får du toalett på hytta uten vann og avløp!

Ferietid for mange betyr lave skuldre på hytta ved sjøen eller i skogen. Med forbrenningstoalettet fra Sunwin kan hytteidyllen fortsette – for du slipper både tømming av utedoen og den fæle lukten. Bare det å vite at jeg slipper å bære og tømme denne . For å få muligheten til å ta en varm dusj må du først bestemme deg for om du ønsker kun varmt vann i dusjen, eller et helt vannopplegg slik at du får varmtvann de.

For deg med volt på hytta er komponentene spesialtilpasset volt strøm slik at du skal få samme vannkomfort på hytta som hjemme. Sammen med familien eier han en liten hytte helt nede ved Mjøskanten. Den har ikke innlagt vann og avløp, derfor har toalettforholdene alltid vært utfordrende.

Helst bør du også få tømt alle rør for vann , og få alt vann ut av blandebatteriene.

Avhengig av hvordan hytta er byg kan det være utfordrende å tømme rørene helt. Er rørene montert i U-form inne i veggen, vil det alltid ligge noe vann igjen nederst – hvis du ikke får blåst dette ut. Til det trengs spesialutstyr, . En hytte jeg var en del på i gamle dager hadde en slik løsning. De hadde demmet opp en liten bekk ca 1meter fra hytta slik at det dannet seg en liten dam. Denne typen brønn vil få tilsig av vann fra sprekker i fjellet.

Dersom brønnen ligger i et område med lite aktivitet, kan du regne med at vannet er trygt. Ligger brønnen derimot i et landbruksområde, eller i et område med mange hytter eller annen aktivitet, kan det være lurt å få vannet analysert for. Legge inn vann på hytta.

Tekst: Thore Eithun Helland. Unntaksvis kan kommunen godta en privat løsning, slik som bruk av brønn eller tilkobling til et privat anlegg. For fritidsboliger gjelder.

Kommunene ønsker i større grad enn før å få orden på vann og avløp i områder regulert for fritidsboliger. Dette har blant annet å .

Categories: Uncategorized