UncategorizedSlagskip koordinatsystem

Slagskip koordinatsystem

Spill I: Tic-tac-toe (par). Når en vinner er kåret, visk ut blyantmerkene og start på nytt. Koordinatsystem brukes i mange andre sammenhenger, også i flere morsomme spill som blant annet slagskip og . Det er underlig hvor inspirasjonen kommer.

Nå har jeg vært inne på.

Så plasserer hver spiller et bestemt antall skip i sin spilleplan. Man spiller med typer skip. Senke slagskipet ” spilles av minst to personer. KOORDINATSYSTEM I NORSKE LæREBøKER.

Bufret Lignende Battleship er en måte å få elevene til å bli vant med et koordinatsystem på. Hvilken akse er x-aksen, og hvilken er y-aksen? Skalarer og vektorer skalar: størrelse, men ingen retning eksempel: masse, temperatur, lengde, fart,.

A i kartesisk koordinatsyste│.

Lær koordinatsystemet ved å spille slagskip. Neste slide viser to koordinatsystemer , et markert med punkter og linjer gjennom punktene, og et annet som er tomt. Det som er markert er et utklipp fra GeoGebra.

Et annet, kjent koordinatsystem er geografiske koordinater bestående av lengde og bredde på Jordens overflate. Dette er en krum flate med to dimensjoner og. Videre var det Flest ord på fire bokstaver, Scrabball, Koordinatsystem med slagskip og Fire på rad.

Elevane vart delt inn i tre grupper. To gutegrupper og ei jentegruppe. Elevene var kjempedyktige og ivrige. Vi hadde desse stasjonane: 1: Gymsal: – Hinderløype på tid – Kaste ball på kjegler, poengrekning – Kaste ball på ring, poengrekning.

Der vi måtte meistre addisjon,. Slagskip , eit spel med koordinatsystem. Bruke koordinatar til å skildre plassering og rørsle i eit koordinatsystem , på papiret og digitalt.

Skildre og gjennomføre spegling, . Rutenett, kart og koordinatsystem. Norge, kunne hva luftlaget rundt jorda heter. Kunne fortelle hvordan og forklare hvorfor klagemuren er så viktig for jøder.

Hva er funksjoner og når bruker vi det? Lik avstand mellom tallene langs aksene – kan være forskjellig på x og y aksene. Viktig å gjøre det nøyaktig.

Categories: Uncategorized