UncategorizedSkogsertifisering

Skogsertifisering

Internasjonalt er flere systemer i bruk. Forest Stewardship Council, som er et internasjonalt nettverk for å fremme bærekraftig bruk av verdens skoger, . For oss er skogeierens økonomi i sentrum. NORSKOG ønsker derfor at valget av . Skogbruket er underlagt flere lover, i første rekke lov om skogbruk eller i dagligtale Skogloven, og Naturmangfoldloven.

I tillegg er næringen underlagt et sett av regler for hvordan skogbruket skal . Standarden skal også sikre at alle i praktisk skogbruk skal følge alle relevante nasjonale . Skogsertifisering omhandler i denne sammenheng skogbehandling, avvirkning og terrengtransport. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. NORTØMMER skal gjennom miljøsertifisering av virksomheten bidra til en kostnadseffektiv og troverdig kvalitetssikring av de aktiviteter som utføres. Vi skal tilby tømmerleverandører som inngår virkeskontrakt med sertifiseringsavtale et system som sikrer gjennomføringen av et bærekraftig skogbruk . Det finnes to typer sertifiseringer, skogsertifisering og sporbarhetssertifisering, såkalt Chain-of-Custody.

De sertifiseringsselskapene som kan PEFC sertifisere i Norge er notifisert av PEFC Norge.

Norsk skogsertifisering fungerer i store trekk bra og ser ut til å ha medført økt bevissthet om og konkret utvikling mot et mer bærekraftig skogbruk. Nedenfor finner du også søk til dem. Men det er fremdeles betydelige utfordringer knyttet til sertifiseringsordningen. De identifiserte utfordringene med dagens skogbruk og sammen kom de fram til løsninger og tiltak som ble til verdens raskest voksende skogsertifisering , nemlig FSC.

Alt år senere ble FSC offisielt etablert, og i dag er ordningen representert over hele verden. FSC står for bærekraftig skogbruk FSCs hovedformål er at . EiendoLosby Bruk ANS. Utgangspunkt, tiltak og hensyn. Systemene for skogsertifisering er normalt delt inn i to ulike deler av hva systemet sertifiserer. Det ene er sertifisering av skogforvaltningen og det andre er sertifisering av produktflyten.

Sertifiseringen av skogforvaltningen kan sies å omfatte alt som foregår i skogen og frem til bilvei, mens sertifisering av. Skogstandarden Norsk PEFC Skogstandard erstatter, – og er lik, Levende Skog standard og danner grunnlaget for skogsertifisering knyttet til PEFC i Norge. Presiseringer og tillegg til skogstandarden godkjennes og vedtas av Rådet for PEFC Norge.

Se Norsk PEFC skogstandards kravpunkter som beskriver hvordan . Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene til miljøstyring i. Det forutsettes at gode HMS rutiner utgjør en integrert del av eiendommene sin kvalitetssikring. Det er utarbeidet felles HMS rutiner for sikring av .

Categories: Uncategorized