UncategorizedSikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad

Gjennom en nettbasert løsning kan du utarbeide og formidle sikkerhetsdatablad til dine kunder. Alltid oppdaterte sikkerhetsdatablad gir fornøyde kunder. Et sikkerhetsdatablad er et skriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Leverandører av visse stoffer og stoffblandninger skal forsyne mottakeren med et sikkerhetsdatablad. Det skal være skrevet på norsk for stoffer og stoffblandninger som bringes i omsetning i Norge og det skal leveres kostnadsfritt, i papirform eller elektronisk.

Faktaarket er oppdatert pr.

Om din virksomhet fremstiller, importerer eller omsetter farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk, har dere plikt til å utarbeide og legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering av kjemikaliet, og ved senere . Den enkelte bruker av kjemikalier er ansvarlig for å lese sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) før kjemikaliene benyttes. Sikkerhetsdatablad i stoffkartotek. Her finner du informasjon om hvordan du kan finne sikkerhetsdatablad i stoffkartotek.

Når du benytter vårt produktsøk på lilleborg. Slutt på stoffkartotek på papir . Som et ledd i dette er det viktig at alle har tilgang til informasjon om giftige, miljøskadelige og brannfarlige varer som selges i våre butikker – hvis uhellet skulle være ute. Det inneholder vanligvis en detaljering av symbolmerkingene som mange produkter er utstyrt me slik at oppstått fare kan håndteres på best mulig vis,.

Vi har lagt inn datablader i en. I sikkerhetsdatabladet for bensin står det for eksempel at produktet er . HMS – tillit og trygghet. Helse, miljø og sikkerhet handler om tillit og trygghet for deg og dine kunder. På disse sidene finner du sikkerhetsdatablad for våre kjemiprodukter. De inneholder retningslinjer for forebygging av helseskader og ulykker ved bruk og håndtering av kjemikalier.

Det er et supplement til den merkingen som allerede finnes på emballasjen. På denne nettsiden kan du enkelt søke etter produkt- og sikkerhetsdatablader. Sjekk oversikten vår her. No user name or password!

Velg språk, Svenska, English. Produktnavn : OWATROL DEKS OLJE D2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet.

Registrert firmanavn : STOREYS AS. Beskrivelse: Wilhelmsen Chemicals AS. AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON.

Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. Vi bruker cookies for å få hjemmesiden til å fungere optimalt og for å gi oss informasjon om hvordan du bruker vår side, slik at vi løpende kan forbedre den. Hvis du klikker videre på siden, aksepterer du vår bruk av cookies.

Endre navigasjonsinnstilling. Vær oppmerksom på at gjeldende fra 1. Det gamle nødnummeret vil fortløpende bli byttet ut i våre nye sikkerhetsdatablader.

Categories: Uncategorized