UncategorizedSette inn pdf i word dokument

Sette inn pdf i word dokument

En videosnutt som forklarer hvordan man setter inn et pdf – dokument i et word – dokument. Selv om du kan bli kjent med Microsoft Word for å skrive dokumenter , er det tekstbehandlingsprogrammet også nyttig når du ønsker å kombinere dokumenter fra flere kilder. Hvis du bruker Microsoft Word , kan du sette inn mange typer filer i dokumentene.

I prosessen med å gjøre. Enten du bruker Microsoft Word for forretninger eller personlige oppgaver, kan du finne et behov for å kombinere to dokumenter til én.

Når du har en PDF , akronym for Adobes Portable Document Format, du trenger ikke å sende eller lagre to separate dokumenter. Disse filene kalles OLE-beholderdokumenter. Normaliser formatet på merket tekst.

Bruk stilen ”Overskrift 1”. Myk bindestrek (bindestrek ved behov). Om du setter inn bildetekster til figurene eller tabellene i dokumentet , kan du be Word om automatisk og opprette en figur- eller tabelliste.

Se avsnitt på denne siden om hvordan legge til bildetekst.

Word – Sette inn figurliste og tabelliste. Eller bare scanne det og lagre det som jpeg og så sette inn som bilde. Lage kobling til dokumenter. Det er mulig å laste opp slike dokument fra egen PC og lage kobling ( lenker) til disse i teksteditoren.

Pass på at størrelsen på filene ikke blir veldig store, dette vil . Endnote jobber sammen med Word slik at du enkelt kan sette inn henvisninger (fra referansene du har lagret i ditt Endnote bibliotek) i teksten. På bakgrunn av henvisningene får du automatisk få laget en litteraturliste (referanseliste) på slutten av ditt dokument. Funksjonaliteten for å sette inn vedlegg på ditt nettsted finner under funksjonen Sett inn hyperlink. Slik setter du inn et nytt vedlegg.

Marker teksten som skal linkes til et vedlegg. Velg et miniatyrbilde av en side for å indikere hvor du vil sette inn det andre dokumentet. Syr sammen inntil dokumenter. Liggende side(r) – Sette inn inndelingsskift og endre sideoppsett.

Siste endring: Ommun 09. Jeg har et pdf – dokument “fagtekst.

WordPress og lage en lenke til. PDF -fil i Forhåndsvisning. Det har kommet nye symboler for Add media. Nå kommer du til filopplastingsvinduet. Trykk på Choose files to upload.

Portable Document Format ( PDF ), eller Portable Document Format engelsk er et vanlig format for deling av elektroniske dokumenter når du ikke vil ha dem til å bli endret. En meget nyttig funksjon i Word er at man kan sette inn merknader i teksten. Dette er nyttig hvis du ønsker å inkludere . De fungerer som en slags randbemerkninger.

Gå til fanen Sett Inn , sett markøren der du skal starte uten sidenummer og trykk knappen Sideskift, finner den helt til venstre. S Men så er det jo det igjen at .

Categories: Uncategorized