UncategorizedSelge bolig sykehjem

Selge bolig sykehjem

Situasjon: Far dø mor på år i uskifte på sykehjem. To arvinger(meg om min søster). Vi ønsker ikke å sitte med det tomme huset og tror ikke hun vil motsette seg salg eller overføring av huset til oss. Såvidt vi kan se er det alternativer.

Mor gir oss fullmakt til å selge huset på hennes vegne.

Salg av bolig ved vergemål. En annen vanlig problemstilling er at far eller mor har blitt dement og kommet på sykehjem , og det er klart at de aldri vil komme hjem igjen. Den jeg er verge for har fått fast plass på sykehjem. Hva gjør vi med huset som nå står tomt? Hvis det ikke er sannsynlig at vergetrengende kan flytte hjem, kan vergen søke Fylkesmannen om å selge boligen.

Sammen med søknaden vedlegges dokumentasjon på at vergetrengende har fast plass på sykehjem. Bestemor blir lagt inn på sykehjem da hun ikke kan bo alene. Verditakst på arvetidspunkt.

Du velger å pusse opp før salg, og selger boligen da tre måneder senere, i april. Min mor blir sannsynligvis lagt inn på sykehjem. Ok, så hun må selge boligen for å nedbetale gjelden selvfølgelig.

Hadde de vært gift hadde hun hatt forsørgerplikt, og dermed fratrekk i egenbetalingen på sykehjemmet for sin del av utgiftene med huset. Dement farmor og slag av bolig uten at vi andre har fått. Pengebruk på sykehjem innlegg 9. Skatt ved salg av bolig innlegg 24. Hva skjer med økonomien min når jeg havner på sykehjem?

Mange eldre har blitt fortalt at det lønner seg å kvitte seg med formuen før de kommer på sykehjem , fordi kommunen da vil kunne forsyne seg grådig av. Hvordan bør man innrette seg? I Oslo betaler gjennomsnittsbeboeren på sykehjem 15. Dine Penger-redaktør Carsten O. Five anbefaler å gjøre opp boet og selge boligen hvis man får en langtidsplass på sykehjem.

De fleste er da så dårlige at de neppe klarer å flytte hjem igjen. Foreldrene betinger seg bruksrett så lenge de lever (eller i praksis til de eventuelt kommer på sykehjem ). Dersom bruksretten har en samlet verdi på for eksempel million kroner, blir barnas inngangsverdi bare millioner kroner. Hvis barna senere selger boligen for millioner kroner, uten selv å oppfylle .

Et typisk eksempel på dette kan være at når vedkommende blir dement og ikke lenger kan fortsette å bo for seg selv, får barna eller andre som den demente har utpekt anledning til å overta og kan selge den dementes bolig og fordele midlene slik fullmakten bestemmer. Det samme kan bestemmes over . Er det sant at kommunen kan ta formuen din og tvinge deg til å selge huset – hvis du havner på sykehjem ? Nei, det skjer ikke i Norge. Men betaler man eiendomsskatt og kommunale avgifter, kan det bli dyrt å beholde den. Leier man ut boligen , regnes leien som inntekt og inngår i grunnlaget for hva man . Jeg skal selge en tomannsbolig hvor jeg bor i den ene delen selv. Kan man selge en bolig skattefritt selv om man ikke har bodd i den før man selger ? For å kunne selge skattefritt må du, i tillegg.

Min gamle mor har flyttet på sykehjem. Må boligen hennes selges nå for at . Jeg mente: Hvis hun hadde havnet på sykehjem og blitt dement, så kunne alt bli mer vanskelig. Da kan man søke til fylkesmannen om å selge boligen. Man får da oppnevnt en verge som vil ivareta hennes interesser i forbindelse med saken. Bestefar på sykehjem , må skatte av salg av hus.

Sykehjemsplassen har spist opp sparepengene. Et spørsmål ift Arv og bolig – Forbruker, jus og. Flere resultater fra forum. Opprørt over skattefelle til dement mor.

Olger Drønnesund sin mor er dement og bor på sykehjem. Mange eldre opplever at ektefellen de har levd sammen med gjennom et langt liv må flytte på sykehjem. Særlig hos eldre kvinner – som ofte har den laveste pensjonen – er dette en vanlig bekymring. Den enkelte kommune fatter vedtak om sykehjemsplass. Mange selger bolig med gevinst, og i disse selvangivelsestider kommer spørsmålet: Må jeg skatte av gevinsten ved boligsalget ? De som har bodd i boligen i for kort tid før de skal selge den.

Ved å utnytte reglene, kan eldre på sykehjem låne og investere smart. Det du måtte ha av bankinnskud aksjer, eiendom eller bolig er med andre ord fredet. Siden man får fradrag for gjeldsrenter ved beregning av egenbetaling, kan du ta opp et lån, for eksempel på bolig eller fritidsbolig. Dersom eieren på grunn av fysisk eller psykisk sykdom måtte flytte på sykehjem vil perioden hun bor på sykehjemmet kunne regnes som en brukshindring som skal. Det er alltid lurt å kontakte en advokat før en bolig selges , og særlig hvor det kan foreligge en brukshindring, slik at man få avklart hvorvidt en gevinst er . Skattyter har senere hatt opphold ved flere sykehjem i Oslo, før han 2. Solheim sykehjem i kommune X på familiens intitiativ og.

Du må da betale vederlag ( egenbetaling) prosentvis ut fra din inntekt. Dette innebærer som oftest at du, på en eller annen måte, må avvikle boligen din. Rådmannen mener man bør starte prosessen med å selge sykehjemmet nå.

Categories: Uncategorized