UncategorizedSålbenkbeslag

Sålbenkbeslag

Tekst og illustrasjoner: Franco Bløchlinger, Metallplan at det er mangel på kunnskap som er årsaken til de mange. Er det totalentreprenørers profittjag som resulterer i disse tvilsomme løsningene? La oss si at den prosjekterende har utført sitt . Feil plassert eller feil utformet sålbenkbeslag eller vannbrett fører svært ofte til lekkasjer til underliggen- de konstruksjoner.

Vanlige feil er manglende eller for liten oppkant på beslaget i bakkant eller i hver ende, og skjøting med omlegg i stedet for fals.

Feil utforming av beslag over vinduer kan også føre til skader. Det er ikke vanskelig å montere et sålbenkbeslag i metall. Men det er viktig – det sørger for å lede vannet vekk fra vinduet.

To hovedalternativer for vindusplassering. Innsetting av vindu i mur- og betongvegger. Vindu plassert lenger inn i veggen, og med ekstra fuktsikring under karm og sålbenkbeslag.

Prinsipp for totrinnstetting rundt vindu.

Vannbrettbeslaget er regnskjerm for fugen under vinduet, omramning og fôring . Sørg også for at lufttetningen er riktig utført, at materialene er hensiktsmessige, at beslag har tilstrekkelig oppbrett, at beslagskjøter er utført med omlegg – ikke med fals og at vinduer i skallmurer og forblendinger har drensrenne over. Eventuelle skjøter i sålbenkbeslaget vil også kunne gi konsentrerte vannstrømmer. Pyntebeslag, luftinntak og avkast og andre detaljer innfestet i fasaden kan også forårsake tilsmussing.

Store, utstikkende beslag kan også gi tilsmussing og organisk vekst dersom regn treffer beslaget og deret ter spruter opp på fasaden. Lydskillevegg mot etasjeskiller. Alle felter i hver kolonne må fylles inn. Kunde: Prosjekt: Kontaktperson: Tlf. Beslag Beslag Beslag Beslag Beslag 5. Vi hjelper deg med anbud på sålbenkbeslag.

Anbudstorget setter deg i kontakt med lokale leverandører. Men betegnelsene sålbenkbeslag og vindusbrett, eller vindusbeslag går litt om hverandre. Ved teglvegg tildekker vi noen ganger oppkantene på sidene med et beslag som føres inn mellom teglsteinene. Andre ganger avsluttes den utstikkende delen av vindusbrettet i forhold til fasaden med en endebunn, eller med en . Skreddersydde beslag og profiler fra Petal.

Petal tilbyr skreddersydde beslag og profiler, helt etter deres mål og ønsker.

Dette produseres i 9mm aluminium, farge etter ønske. Andre materialer eller tykkelser på forespørsel. Han anfører dessuten at det benyttede beslaget skulle ha vært utformet med en spesiell pusskant i endene, som anbefalt på en gjengitt Byggforsk-detalj. Det påpekes også at sålbenkbeslag skal . Siden sålbenkbeslag er i kontakt med både utven- dig murvange og vindu, må utforming og innfesting ta høyde for relative bevegelser mellom murverk og vindu.

Særlig gjelder dette vinduer høyt oppe i en høy fasade. Sålbenk i skallmurvegg med beslag tilpasset vindus-. Tradisjonell plassering av vinduer ytterst i konstruksjonen gir bedre fuktsikkerhet og mest solvarme inn i rommet gjennom vinduet. For vinduer med lav U-verdi ned mot er det imidlertid fare for utvendig kondens ved denne plasseringen.

Pass på god understøttelse helt ut under skyverammen – se bilde. Sålbenkbeslag plasseres i spor som vist på bilde.

Categories: Uncategorized