UncategorizedRøykrør gjennomføring trevegg

Røykrør gjennomføring trevegg

Vi har hele tiden planlagt en ovn plassert på andre siden av veggen, slik at ovnen står plassert mot en helt plan vegg uten synlig brannvegg o. Noen som vet hva kravene er for gjennomføring av røykrør i tømmervegg? Det er snakk om en enkel gjennomføring rett gjennom veggen. Du må skjære ut et felt rundt røret. Det var i gamledager Smile.

Denne avstanden kan fylles med Rockwool.

Rektangulært eller kvadratisk røykrør må ha minst 1mm avstand til brannmuren. Der røykrør går gjennom etasjeskiller eller vegg av brennbart materiale, må man mure eller støpe rundt røykrøret slik . GJENNOMFØRINGSELEMENT 30CM. Du har 4produkter i huskelisten stk. Montering av gjennomføringselement 2. Røykrør og montering vil komme i tillegg. Ved montering av røykrør gjennom brannmurselement og trevegg må gjennomføringselement alltid benyttes.

Sett opp brannmurselementet ifølge monteringsanvisningen, UTEN akryl (brannmurs- elementet må da støttes opp).

Spesialpakning: Pakningen benyttes mellom murstuss og røykrør. For røykrør mot stuss er det 8mm pakning som skal velges. For peisrør mot stuss er det 6mm pakning som velges. Husk godkjenning før bruk! Vær nøye med at hullet kommer midt på ildstedets tilkoblingsstuss.

Gjennomføres på samme måte som montering g jennom. Ved gjennomføring av røykrør gjennom vegg er avstandskravet minimum 2mm. Feieren skal kunne inspisere og feie hele røykrøret mellom ildsted og skorstein. Det må derfor være inspeksjonsluker i røret . Dette benyttes da man skal føre røykrøret gjennom en vegg der pipa er plassert på andre siden. Sidevangene leveres i flere utførelser, hvor ønsket avstand til vegg bestemmer valget.

Leca Pipe i hjørne med trevegger. Brennbart materiale må beskyttes med luftet skjermplate når avstand til enkelt røkrør er mindre enn cm. Brannmurløsning uten skjermplate.

Dersom det ikke gjøres, kan det føre til det. Pipefresing betyr at skorsteinen . Tilluftskanal for forbrenningsluft.

Tetting ved gjennomføring i lydgulv. Pipen må pusses på alle sider. Fuge tettes med bunnfyllingslist og. Den tomme plassen skal fylles med ikke-brennbar mineralull.

Ved passering av vegg , bør røykrør isoleres i hele lengden for å eliminere stress, Fig . Nei, du kan ikke ha sånn vegg i stua. Utsparing i trevegg gjøres for medfølgende avstandsramme (utvendig mål 49x49cm). Unntaket er dersom det skal gjennomføres førstegangs fresing av pipeløpet, tilføyer Bloma. Kakkelovner med lange røykrør som kan magasinere varme i inntil timer. Ovner med innebygd varmemagasin.

Magasinet, som kan være. De fleste er laget for toppmontasje, men det leveres også løsninger for gjennomføring i vegg , samt utvendig montasje med sotluke. NB: For at skorsteinen skal trekke skikkelig er det .

Categories: Uncategorized