UncategorizedRombe trapes

Rombe trapes

Trapes : Minst to sider er parallelle. ParallellograMotstående sider er parvis parallelle. Rektangel: Alle fire vinklene er rette. Rombe : Alle sidene er like lange.

Et trapes er en firkant med (minst) to parallelle sider. Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene.

Merk at kvadrat, rektangel, rombe og parallellogram alle er trapeser fordi alle oppfyller kravet til å være et trapes (ha minst to parallelle sider). Hver av disse linjestykkene har en motstående side som er parallell med seg selv. Alle romber er parallellogrammer, men et parallellogram er en rombe hvis, og bare hvis, de to . En rombe med rette vinkler (4×90°) er et kvadrat. Et punkt markeres med et kryss.

Punktet P kan markeres slik: Punkt 1. Linjen m har uendelig utstrekning, den fortsetter i begge retninger. Linjestykket AB ligger på linjen n.

Linjen n er uendelig lang, men linjestykket AB har en målbar lengde. Linjen o er uendelig lang, det er også linjestrålen som slutter i C. Det er noe jeg lurer på. Jeg forstår ikke geometri så godt. Vi jobber med tredimensjonale figurer for tiden. Jeg tviler veldig på rombe , paralellogram og trapes.

Jeg skjønner ikke forskjellen. Hvis de to andre sidene også er parallelle, er dette både et trapes og et parallellogram. Siden et trapes har en såpass bred definisjon, vil også en rombe , et kvadrat og et rektangel være en form for trapes.

Alle disse figurene har den egenskapen at alle fire vinklene i figuren til sammen har en sum på 3grader, men . Et kvadrat, et rektangel, et parallellogram, en rombe , et trapes , en konveks firkant og en konkav firkant. Alle hjørnene er rettvinklede, og alle sidene er like lange. Kvadratet er den enkleste form for firkant.

Man kan også kalle et kvadrat for en regulær firkant. Et rektangel har også rettvinklede hjørner, men i et rektangel er . Trekant, firkant, rombe , trapes og femkant. På nettsida under kan du utforske og bygge med geometriske figurer.

Klarer du å lage dybde i bildet? Forfatter: Engelan Øystein. Overordnet post: Flateregning. Annen klassifikasjon: P 22d1. En firkant der alle sidene er like lange.

Den delen av matematikken som handler om punkter og figurer, og deres egenskaper. Videregående Matematikk Universell Matematikk P. Geometri og avbildninger. Firkanter og deres egenskaper.

Hva spørrekonkurransen består av. Konkurransen består av forside, spørsmål, 1ide. For hvert svar på de spørsmålene gis.

Se også van Hieles teorier om utvikling av . Bare vi vet sidelengden, er kvadratet bestemt.

Categories: Uncategorized