UncategorizedRombe omkrets

Rombe omkrets

Areal og omkrets av en rombe. Høyde er en rettvinklet avstand mellom to motsatte sider. Skal du finne omkretsen av en rombe , trenger derfor ikke å måle alle sidene.

En rombe består av fire like lange sider. Du kan finne omkretsen på to forskjellige måter.

Ved addisjon: Du kan legge sammen sidene. Ved multiplikasjon: Du kan gange den ene . To og to sider er parallelle 3. For å finne arealet av en rombe må du multiplisere lengden med høyden. Diagonalene står vinkelrett på hverandre. De fire hjørnene i romben får du når du halvererer en vinkel uten å endre passeråpning, prøv det!

Hver av disse linjestykkene har en motstående side som er parallell med seg selv.

Alle romber er parallellogrammer, men et parallellogram er en rombe hvis, og bare hvis, de to . Og hvordan regner du ut arealet? Tom Olav Moen gir deg svarene! AC og BD skjærer hverandre å gjøre en rett vinkel ( en rett vinkel er en vinkel på grader ) eller er parallelle med hverandre. De motstående sider er like. This worksheet is also part of one or more other Books.

Modifications will be visible in all these Books. Do you want to modify the original worksheet or create your own copy for this Book instead? Omkrets : Da alle sidene er like lange er.

Ei rombe er et parallellogram hvor alle sidene er like lange. En kan regne ut arealet ved. Det å dividere med to og. Trekant der alle sidene er like lange og vinklene er grader.

Mål: Du skal kunne regne ut areal og omkrets av parallellogram og rombe. Hva kaller vi en firkant med like store vinkler?

Rektangel, kommer fra rectangulus, som betyr rett vinkel, siden de fire vinklene alle er rette. Vi må vise at forholdet mellom omkrets og diameter ikke avhenger av hvilken. Klipp fire sugerør i like lange deler, ca cm. Tre delene inn på en hyssing og knytt for endene så de danner en firkant. Hva slags firkanter kan vi få fram med denne modellen?

Denne sugerørmodellen er fleksibel, og viser at vi kan få fram uendelig mange romber med denne faste omkretsen , men arealet varierer. Vi øver ikke spesifikt på å regne omkrets nå på 7. Geometri Løse praktiske problemer som gjelder areal – ROMBE. Ett areal er ett avgrenset todimensjonalt område.

Categories: Uncategorized