UncategorizedRombe areal

Rombe areal

Vi regner vanligvis ut arealet av en rombe ved først å velge en grunnlinje, hvilket kan være hvilken side som helst, og deretter finne høyden av romben. Høyden av romben er lengden av en linje trukket vinkelrett fra grunnlinjen til dens parallelt motstående side. Rombe med høyde (h) og grunnlinje (g) . Arealet av et trapes er . Læs om romber og se formler.

Beregn areal og omkreds i vores regnemaskine, som også viser mellemregninger. Vi udregner normalt arealet af en rombe ved først at vælge en grundlinje, hvilket kan være enhver af siderne, og dernæst at finde højden af romben. Højden er længden af en linje trukket vinkelret fra grundlinjen til dens parallelt modstående side. Og hvordan regner du ut arealet ? Tom Olav Moen gir deg svarene! Høyde er en rettvinklet avstand mellom to motsatte sider.

Hver av disse linjestykkene har en motstående side som er parallell med seg selv.

Alle romber er parallellogrammer, men et parallellogram er en rombe hvis, og bare hvis, de to . To og to sider er parallelle 3. En rombe med rette vinkler (4×90°) er et kvadrat. For å finne arealet av en rombe må du multiplisere lengden med høyden. Diagonalene står vinkelrett på hverandre. Jeg regner med at du sidelengde.

Når den ene vinkelen blir spissere og spissere blir høyden mindre og dermed arealet mindre, med siden er like lang. Formelen til arealet til en rombe. Firkantet pyramide, rombe og sirkel? Flere resultater fra matematikk.

De fire hjørnene i romben får du når du halvererer en vinkel uten å endre passeråpning, prøv det! Husk at høyden må stå loddrett på grunnlinjen. Ei rombe er et parallellogram hvor alle sidene er like lange.

En kan regne ut arealet ved. Hva kjennetegner et rombe , og hvordan regner du ut arealet ? Hva med parallellogram, rombe og trapes?

Du kan sammenligne dine formler med formlene i skjemaet nedenfor. Todimensjonale figurer omkrets og areal. Regler for todimensjonale figurer. Kvadrat 9DE med omkrets og areal.

Rektangel 9DE med omkrets og areal. Sirkel med omkrets og areal. Denne sugerørmodellen er fleksibel, og viser at vi kan få fram uendelig mange romber med denne faste omkretsen, men arealet varierer. Hvordan ser figuren ut for at vi skal få størst mulig areal (størst ”plass” inni firkanten)?

Elevene kan prøve seg fram og erfare at kvadratet gir det største arealet. Med denne lille øvelsen . En firkant der alle sidene er like lange. Romben er et spesialtilfelle av et parallellogram. Ordet kommer fra latin og betyr noe som snurrer. Geometrisk er en rombe en lukket kurve som består av fire like lange linjestykker.

Den kurven som romben er danner et område som vi kaller rombeområde. I dette eksempelet, du kommer til å konstuere en rombe , men prinsippet rundt glidere kan brukes i mange andre sammenhenger. En diamant er preget av, at de motstående vinkler er like. Her er det viktig å skille mellom siden til romben og høyden.

Høyden er den korteste avstanden mellom de parallelle sidene. Den korteste avstanden vil alltid være den som står vinkelrett på: I dette tilfellet er høyden m. Før vi lager formelen for å regne ut arealet av en rombe , må det litt forklaring til.

Categories: Uncategorized