UncategorizedRettvinklet trekant to ukjente sider

Rettvinklet trekant to ukjente sider

Fagstoff: Trigonometri tangens,sinus og cosinus. Trenger littegranne hjelp her, matte er ikke lenger en av mine gode egenskaper Svikta litt de siste åra! Jeg har en Trekant , hvor det eneste jeg vet e. Her kan vi regne ut begge katetene samtidig fordi i en likebeint trekant er alltid de to katetene like store. Flere resultater fra matematikk.

AYlVLxBjNE Lignende 18.

Lastet opp av ranvik matte du gjør det utrolig lett å lære matte! Trekanter , vinkler og regler Del – Duration: 7:09. Rotasjon 6 12 og 1grader – Duration: 14:52. Nå er det lenge siden jeg har holdt på med pythagoras og ligninger og i denne oppgaven skal man regne ut sidene i en rettvinklet trekant.

I en likebeint trekant vil . Problemet er bare at vinkler er ukjent mens ene katet og hypotenus er ukjent. Oppgaven lyder som følger: En meter høy flaggstang står grader på et jorde. Det betyr at hvis man kjenner lengden på to sider i en rettvinklet trekant , kan man alltid regne ut lengden på den tredje ukjente siden.

Sinussetningen og cosinussetningen.

I introduksjon kom vi frem til regelen. Denne regelen gjelder også hvis vi bruker vinkel B og side b, eller vinkel C og side c. Derfra kan vi komme frem til sinussetningen: Vi kan bruke setningen til å finne ukjente vinkler og sider i en trekant , når vi vet en vinkel og den . En rettvinklet trekant er en trekant der en av vinklene er 90°. Ved hjelp av Pytagoras’ læresetning kan vi finne størrelsen på ukjente sider. Katet er et gresk navn som betyr nedligger (mot rett vinkel). Pytagoras setning og ukjent sidelengde i en rettvinklet trekant.

Hypotenus er et gresk navn som betyr overstrekker (den rette vinkelen). Katetene dine er like lange, kall dem x. Vi regner uten benevning for å. Sidene i en rettvinklet trekant har navn etter hvor de står i forhold til den rette vinkelen og den vinkelen som blir undersøkt. De andre sidene kalles for kateter, og de står rett på hverandre. Hvis vi legger sammen kvadratene til katetene, får vi kvadratet til hypotenusen.

Den kateten som er spent . Hvordan regner vi ut hypotenusen? Regne ut ukjente sidekanter i rettvinklede trekanter. Finne målestokksom forholdet mellom avbilding og original.

Bruke målestokk til å beregne avstander på kart.

Lage og bruke arbeidstegninger. Og at når kateten er ukjent blir det minus , men når hypotenusen er ukjent blir det pluss ? Driver med det samme, men jeg lurer på hvordan jeg skal finne to . Dette så ut som en rettvinklet trekant. Figur – Anvendelser av cosinussetningen: ukjent side og ukjent vinkel. Setningen brukes i triangulering for å regne ut sider og vinkler i trekanter.

Cosinussetningen kan brukes for å finne (se figur 2). Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Categories: Uncategorized