UncategorizedRettvinklet trekant 30 60 90

Rettvinklet trekant 30 60 90

Det korteste katetet vil alltid være det motstående til vinkelen på °. Pytagoras med ukjent katet og hypotenus innlegg 11. Pythagoras (hjelp meg fort!) innlegg 20. Flere resultater fra matematikk.

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

I denne videoen lærer du om sammenhengen mellom lengden på den korteste kateten og hypotenusen i. Rettvinklet trekant med , og graders vinkler. Bevis at det minste katet er halvparten så stort som det største katetet. I en likebeint trekant vil . Bruk gliderne for å rotere trekanten.

Ellers vil ikke denne teorien om at det minste katetet er . For de rettvinklete trekantene gjelder. En trekant der en av vinklene er rett, altså ◦, kalles rettvinklet.

Den motstående siden til den . Så den vinkelen der må være grader. Den vinkelen her, du har 3 du har 9 så denne må være 60. Prepare with these lessons on.

Husk at setningen kun gjelder for rettvinklede trekanter. Eks 1: (hypotenus og et katet kjent). Eks 2: (begge kateter kjent). Deretter løser jeg en oppgave der vi skal finne korteste katet når hypotenusen er kjent.

Dette er en likebeint trekant så er to av sidene like lange. I oppgave teksten får vi oppgitt at trekanten er rettvinklet. Den lengste siden, AC, er hypotenusen så vinkel B må den som er 90. Legg merke til at hypotenusen (cm) er dobbelt så lang som den korteste kateten (cm). Da må dette være en ” , ,. Det spiller ingen rolle hvilken vei trekanten står, bare den inneholder en vinkel på °. Vi har også et spesialtilfelle av en rettvinklet trekant.

De to sidene som danner ° kalles kateter. Hvis vi legger sammen kvadratene til katetene, får vi kvadratet til hypotenusen.

Dette kan vi bruke for å regne ut en ukjent side. Hvordan regner vi ut hypotenusen? Når en trekant er likebeint, er også de to sidene som danner vinkelbeinene til den tredje vinkelen i trekanten like store.

I dette tilfellet betyr det at DE = AE = cm. Siden BED = og EDB = , så må EBD = 1- – =.

Categories: Uncategorized