UncategorizedRettvinklet likebeint trekant

Rettvinklet likebeint trekant

Eksempel på en likebeint trekant der vinklene er market som like store. Som det er illustrert nedenfor kan . Gjennomgår rettvinklet , likebeint trekant og hvordan vi ved hjelp av pytagoras kan regne ut de ukjente. Katet er et gresk navn som betyr nedligger (mot rett vinkel).

Hypotenus er et gresk navn som betyr overstrekker (den rette vinkelen).

Katetene dine er like lange, kall dem x. Vi regner uten benevning for å. En rombe består av to likebeinte trekanter. Høyden deler den i to like rettvinklede trekanter. En rettvinklet trekant består av to kateter og en hypotenus. Begge katetene vil alltid utgjøre vinkelbeina i den rette vinkelen.

Dersom to av sidene i en trekant er like lange er trekanten likebeint. Hvis vi vet en vinkel i en likebent trekant , kan vi finne de andre.

Normalen fra toppen ned på grunnlinjen (høyden) i en likebent trekant ,. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Med alle trekanter kan man bruke Pytagoras setning for å regne ut sidene i en trekant, men som regel vil man få oppgitt tre ting: to sider og en vinkel, eller to vinkler og en side. I denne videoen viser jeg hvordan man kan finne de andre sidene i en 30°, 60°, 90° trekant når den lengste kateten er oppgitt.

Forholdet mellom hypotenus og katet i en likebeint rettvinklet trekant. I denne videoen bruker jeg Pythagoras’ setning på en rettvinklet likebeint trekant. I en likebeint trekant vil . Du vet lengden på grunnlinjen og høyden på trekanten, men ikke . Konstruer midtlinjen mellom vinkelarmene.

Se for deg en rettvinklet trekant. Tenk deg at du lager en linje fra den rette vinkelen ned på hypotenus. Du har nå tre trekanter , to små og den orginale. Forklar hvorfor de tre er formlike.

Du tenker ikke på en likebeint (og rettvinklet ) trekant ? I så fall, de små trekantene deler en vinkel med den store trekanten , og har dessuten . Den enkleste mangekanten er trekanten.

Nedenfor ser du noen spesielle trekanter. Alle sidene er like lange og alle vinklene er like store, 60°. En likesidet trekant er regulær. AED er en likebeint trekant siden den har to vinkler som er like store: A = og D = 1- – =. Når en trekant er likebeint, er også de to sidene som danner vinkelbeinene til den tredje vinkelen i trekanten like store.

I dette tilfellet betyr det at DE = AE = cm. Siden AED er rettvinklet ( E = ) kan . Vei er lik fart ganger tid. Fart er lik vei delt på tid. Tid er lik vei delt på fart. Omgjøre minutter til del av time: min = (: 60) t = t . Lengden på sidene velger du selv.

Tegn en likesidet trekant ABC med sider cm. De andre to sidene velger du selv. Når du skal konstruere trekanter må du alltid tegne en hjelpefigur først. På denne hjelpefiguren skal du føre på alle opplysninger du har fått om trekanten og alle vinkler. På selve konstruksjonen skal det kun stå navn på hjørnene.

Trekant der en vinkel er grader og en annen vinkel er grader. Demonstrasjon av å lage graders vinkel som backup) d.

Categories: Uncategorized