UncategorizedRettigheter ved nedleggelse av bedrift

Rettigheter ved nedleggelse av bedrift

Hvis firmaet skal legges ned er det vel forståelig for ledelsen ad de ansatte ser etter nye jobber, og da kan de sikkert være behjelpelige med å godta raskere avgang enn det oppsigelsestiden normalt bestemmer? Jeg har ikke tatt det valget ennå. Sannsynligvis er det vel ikke så ekstremt behov for alle de ansatte heller, siden bedriften vel . Penger inn › Rettigheter Bufret Lignende 22.

Men ja, har jeg virkelig så lite rettigheter at jeg bare kan bli flyttet på sånn og bli tvunget til å jobbe en helt annen plass for å få trøstepengene mine. Uten at jeg har noe som helst peiling på dette med oppsigelsestid og endringer på arbeidsplassen men: Hvis en bedrift flytter har vel de ansatte krav om å få .

Bedriften vil normalt møte motstand på to plan: 1. Arbeidstakerne vil ofte hevde at bedriften går bedre enn arbeidsgiveren opplever at den gjør. Blir det tvist om oppsigelsen, og saken kommer for retten , vil dommerne . For privatansatte samt kommuneansatte er det arbeidsmiljøloven . Dersom det er tale om oppsigelser av minst ansatte, følger det samme av arbeidsmiljøloven § 15- uavhengig av størrelsen på bedriften , sier Bay. Er det tale om nedleggelse av virksomheten eller en filial av virksomheten som berører minst ansatte, er det en utvidet melde- og drøftelsesplikt.

Skyldes oppsigelsen nedbemanning eller andre forhold i virksomheten, skal det i tillegg opplyses om . Retten til å ansette, samt å avslutte arbeidsforhold gjennom oppsigelse eller avskjed anses som sentrale elementer i styringsretten. Uttalelsen må leses som utrykk for et .

Jeg er HR-sjef i en bedrift som har besluttet at en avdeling som i lang tid har gått med underskudd skal nedlegges. Er det i en slik situasjon mulig å foreta en nedbemanning av de ansatte kun ved denne avdelingen, eller må vi se på hele bedriften samlet? Advokat Jens Kristian Johansen.

Virksomheten som har røde tall og står i en akutt fare for nedleggelse vi ha sterke grunner for nedbemanning. Fikk beskjed igår at avdelingen vår nedlegges av økonomiske årsaker. Vi har fått tilbud om sluttpakker som gjør at vi kan fratre stillingen vår allerede nes. Mangler: rettigheter Firma jeg jobber i går kanskje konkurs. Så hva gjør jeg om bedriften jeg jobber for går konkurs?

Oppsummering: Sykemeld deg FØR evt nedleggelse. Hold på 1 helt frem til. Har akkurat gått gjennom det samme selv, er utrolig kjipt , men får håpe det går bra og at bedriften holder seg levende . Det er jo ingen som vil. Men bedriften må kunne dokumentere det faktiske grunnlag for nedbemanningsbehovet i form av regnskaper, beslutninger om strategiendringer, endring av produktspekter, nedleggelse av avdelinger eller lignende. Retten vil normalt også kreve dokumentasjon for at bedriften har forsøkt eller i alle fall . Rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet kan også gjøres gjeldende mot denne, jf.

Den gjelder også ved hel eller delvis nedleggelse av virksomheten. Retten til å stå i stilling forutsetter at arbeidstakeren har reist søksmål innenfor de frister som følger av arbeidsmiljøloven. Ved nedleggelse og nedbemanning, vil det ofte være nødvendig med oppsigelser av et større antall ansatte. For å sikre ryddig gjennomføring avmasseoppsigelser oppstiller arbeidsmiljøloven § 15-særskilte krav til slike prosesser og gir de ansatte særskilte rettigheter utover det som gjelder for vanlige .

Hva sier du, sitter du bare med vanlig arbeidsavtale? Dersom bedriften din går konkurs har du kun rett til en måneds ekstra lønn. Melder du deg inn i en fagorganisasjon vokser ofte fallskjermen til tre måneders lønn. Virksomheten i Bergen nedlegges og det er dermed saklig grunn til å si opp samtlige ansatte der. Plikten til å tilby de ansatte som nedbemannes annet passende arbeid gjelder innen samme virksomhet, og gjelder derfor ikke Oslo-avdelingen.

Skyldes derimot oppsigelsen forhold ved bedriften , som f. Våre bedriftsveiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge.

Categories: Uncategorized