UncategorizedRestavfall oslo

Restavfall oslo

Ren plastemballasje legger du i blå pose. De tre posene legges i den samme beholderen utenfor boligen din. Restavfall legges i vanlige handleposer. Oslo kommune har investert i verdens største optiske sorteringsanlegg, slik at de tre . Bufret Lignende Gjenbruksstasjoner, kildesortering, hentekalender, behandlingsanlegg, renovasjonsgebyr, Rusken.

Når hentes avfallet Hva slags avfall er det?

Avfall og gjenvinning Bufret Kildesortering, farlig avfall, blå eller grønne poser, returpunkt. Det er likevel ikke noe problem om du for eksempel kommer fra Bergen som gjest til et juleselskap i Oslo og din vane tro legger julepapiret sammen i kurven for restavfall. På den måten får man riktig informasjon om ordningen der man er, enten man er hjemme, besøker en annen del av landet eller akkurat har flyttet til en ny plass.

I de fleste kommuner sorteres det vanlige glansede julepapiret som restavfall. Men enkelte kommuner har andre ordninger, blant annet i Oslo. Posen med restavfall skal ikke inneholde matavfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje, treverk, EE- avfall (mobiltelefoner, elektronikk, knappcellebatterier, støvsugere, osv) eller farlig . Finn ditt nærmeste returpunkt, informasjon om hvordan ulike typer avfall sorteres, samt kunnskap om gjenvinning og miljønytte.

Takk for at du kildesorterer!

Mens Oslo skriker etter restavfall , bøtelegges dem som ikke kildesorterer. Oslo er eneste kommune i landet hvor du trygt kan kaste det glossy julepapiret rett i pappdunken. Til tross for at Oslo kan gjenvinne gavepapir, oppforer Vollan folk til å tenke miljøvennlige løsninger.

Bor du utenfor Oslos grenser hører gavepapiret hjemme blant restavfallet. Matavfall, slik som matrester, teposer, husholdningspapir, grut og bein. Avfall som ikke skal i grønne poser er bleier, kattesand og avfall fra blomster og planter. Kast jord og planterester i restavfall eller hageavfall, sier kommunikasjonssjef Elisabeth Marie Vollan i . Vi finner også for eksempel farlig avfall, tekstiler og glass- og metallemballasje i restavfallet. Dette skal sorteres andre steder, sier han.

Hvert år foretas det rundt seks millioner tømminger i Oslo. I Oslo er det cirka 330. Drammen, Bærum og Stavanger er blant kommunene som krever gjennomsiktige plastposer av de som leverer restavfall på gjennvinningsstasjonene.

Kravet innføres antageligvis fra . Bare halvparten av oss vet at julegavepapiret skal kastes som restavfall. Men i Oslo kan du levere det som papiravfall. Oslos nye avfallsstrategi Bli med rundt er presentert og lagt ut på høring med frist til 19. Den inneholder ambisiøse mål for avfallsreduksjon, ombruk, kildesortering og klimapåvirkning.

Akkurat som alle andre steder, samles avfallet i Oslo inn av Renovasjonsetaten, med de vanlige avfallsbilene.

Flere firmaer gjør jobben, men alle er på oppdrag fra Renovasjonsetaten. I motsetning til mange andre steder, skal man i Oslo legge både matavfall, plastemballasje og restavfall i samme . Sorteringen skal skje ved at du sorterer matavfall i grønne poser og plastemballasje i blå. Alle posene knytes igjen med dobbel knute og legges i beholderen for restavfall – akkurat som tidligere. Avfallet blir sendt til Klemetsrud i Oslo. Varmen som frigis ved forbrenning brukes til å produsere elektrisitet og fjernvarme.

Flere kommuner i Akershus sorterer ikke ut matavfall og det havner derfor sammen med restavfallet. Noen kommuner sorterer ut matavfallet og det blir sent til kompostering hvor det blir . SEKK samarbeider med Norsk Gjenvinning (NG) om behandling av avfallet som innhentes av iSEKK. NG er en ledende totalleverandør innen avfallshåndtering i Norge.

Categories: Uncategorized