UncategorizedRestavfall container

Restavfall container

For meg betyr det mye å vite at avfallet mitt går til gjenvinning. Lei en container til fastpris – enkelt og greit. Uansett om det gjelder oppussing eller en vanlig ryddesjau oppstår det mye avfall man skal kvitte seg med. Den enkleste og sikreste måten å gjøre dette på er å leie en container.

Viktig informasjon om hva du ikke kan kaste i container.

Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyr iht. Eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller sortering kan bli . Fyll ut skjema og send inn. Her finner du nyttig informasjon om blandet avfall ( restavfall ), du kan også laste ned et utskriftsvennlig fraksjonsmerke i Aformat som kan skrives ut. Avfall som ikke skal kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall.

Trykk her for å se din fastpris på leie av container. Vi har et rikholdig utvalg av utleiecontainere beregnet til avfall. Du kan sende oss en forespørsel om pris og tilgjengelighet ved å bruke skjemaet på denne siden.

Vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid. Produktkatalog finner du her. Vi tilbyr fastpris på container , 8-m for private husholdninger.

Vår fastpris gjerder blant annet transport, dagers leie og avfall inntil tonn. G – et naturlig valg – er den lokal innsamler og behandler av næringsavfall i Innlandet som håndterer alle type avfall. Vi henter og leverer lokalt. Vi har containerutleie til alle formål, og leier ut til bedrifter og privatpersoner. Vi leverer container til deg når du trenger det, og henter den når du vil.

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. Retura leier ut containere både til private husholdninger og borettslag i Trondheim. Har du store avfallsmengder, kan det . Sjekk at du kaster rett avfall i . Hva kan IKKE kastes i container for restavfall.

EE- avfall : Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Farlig avfall : Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorparafiner, . Treavfall, kr 96 pr tonn (77-eks.mva). Det daglige avfallet fra hytta som ikke kan sorteres, kaster du i egne containere for restavfall.

På de fleste steder er det også mulig å levere sortert avfall som papp og papir og glass- og metallemballasje. Innkaståpningen i containerne er . Containere leies ut på årsbasis eller for kortere period.

Categories: Uncategorized