UncategorizedResonnerende tekst om sosiale medier

Resonnerende tekst om sosiale medier

Argumenterende artikkel med sosiale medier som tema. Den er lett å ha med seg i lomma, men det koster litt å kommunisere med den. Du må ha sim-kort for å kommunisere.

Med mobilen kan vi sende SMS, MMS, E-post og ringe. Fagartikkel: Ungdom og sosiale medier – elevtekst. Teksten finner du også på s.

Intertekst Vg i kapitlet Å skrive en fagartikkel. Der er oppbygningen og arbeidsprosessen beskrevet. Oppgaven er en artikkel om sosiale medier som ser på avhengighet til disse mediene og konsekvenser av dette. Den tar for seg emner som popularitet og ”likes” og sosiale medier som arena for mobbing.

Her gjelder det å uttrykke seg gjennom en tekst som inneholder maks 1tegn. Norsk › Artikkel Bufret Lignende Artikkel på nynorsk om hvordan vi kommuniserer med språk og symboler på sosiale medier. Oppgaven forsøker å se på hva denne spesielle måten å kommunisere.

Hvis jeg skal skrive en artikkel med en argumenterende tekst for og imot sosiale medier , hva burde jeg ha med da? Sosiale medier er vel facebook, twitter, blogging osv.

Altså digitalkommunikasjon. Her ser man innslag av dialekt, slang og symbolbruk. Men hvordan kommuniserer vi gjennom språk og symboler på sosiale medier ? En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. Bruk ikke tid på å gruble over hva du skal innlede med. Ofte er det lettere å finne på en god innledning når du har skrevet ferdig det andre.

Derimot må alle opplysninger det hersker tvil om, belegges med kilde. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Hevder du at sosiale medier er avhengighetsskapende, må du vise til forskning som beviser nettopp . Og du kommer ikke langt uten samarbeidsevne. Både informative, argumenterende og resonnerende tekster kan skrives på denne måten, mener jeg.

Blandingsforholdet kan nok være litt ulikt, men alt dette kan bruks inn i disse tekst-typene. Også såkalte kreative tekster kan snekres av . En skoleartikkel er ikke det samme som en nyhetsartikkel! Skoleartikkelens oppgaveformuleringer: Gjør greie for, kommenter, drøft, vurder.

Skriftlig kommunikasjon. Hvordan bruke UB i norsk 2. Språk, litteratur og kultur. Bruk også gjerne konkurranseplakaten fra Fritt Ord som følger med årets Rein tekst.

I hvilken grad mener dere at sosiale medier brukes til propaganda? Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål ( VG2) . Studentene skal inneha grunnleggende ferdigheter knyttet til informasjonsinnsamling i forbindelse med hendelsesnyheter, særlig bruk av sosiale medier og. De skal arbeide med en mappe gjennom kurset som skal inneholde utvalgte arbeider for nett og papir, samt to resonnerende tekster om utvalgte sentrale tema fra . Er det for mange elever som tar studieforberedende?

Nå skriver elevene resonnerende , informative, argumenterende og kreative tekster. Denne endringen er jeg veldig positiv til, siden den følger . La oss slå et slag for yrkesfagene, skrev Kristine Banggren i en Puls- kommentar for nesten et år siden. Den siste uken har saken fått nytt liv i sosiale medier. Over en halv million ganger er saken nå vist. Dette kan tolkes som en utvidelse og en demokratisering av offentligheten.

Samtidig har tidligere studier vist at mens tradisjonelle forskjeller. Dette var en viktig grunn for hans pessimistiske syn på offentlighetens . Det er informasjonsutveksling og diskusjoner som skaper sosiale bån og som gir samfunnet legitimitet og grunnlag for maktutøvelse. Et moderne, demokratisk samfunn er avhengig av et resonnerende publikum og en argumenterende debatt.

I riktig gamle dager ble det ikke ført en slik samtale.

Categories: Uncategorized