UncategorizedRensing av borebrønn

Rensing av borebrønn

For borebrønner som brukes til virksomheter som gjør den godkjenningspliktig, skal grunnvannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Hvis ikke, kan man risikere at sprekker åpner seg opp mot fjelloverflaten ( bakkenivå) og dermed kan overflatevann eller dårlig renset vann trenge inn i brønnen. Ved rensing av brønn bør man være to – en som jobber og en som passer på. Vi har lang erfaring på dette spesialfeltet, og kan vise til svært gode resultater når vi lar ”vann finne vann.

Vi utfører også rensing og desinfisering av brønner, samt demontering og montering av pumper.

Rense vann fra egen brønn. Foreldrene mine har et gammelt hus på gården sin (~1år gammelt) som søsteren min har bodd i frem til nå, men hun skal flytte og de vurderer å leie det ut for en billig penge. Det er dessuten sett på vannverk som har noe høy turbiditet og privat brønn , der problemene er dårlig smak og bakteriologisk kvalitet i perioder. Konklusjon: Filtersystemet fungerer svært effektivt for de fleste av de undersøkte parameterne.

Filteret ble testet for de bakterier som indikerer fekal forurensing, . Mine besteforeldre bodde her i alle år med dette vannet og det har funket fint. Men med nye moderne mennesker i huset er det ikke lenger akseptabelt med brunt hummus vann. Vi ønsker å rense alt vann som kommer inn i huset.

Er det noen som har noen tips til hvor jeg kan finne en innretning som kunne . Sikring og vedlikehold – Prøvetaking – Rengjøring – Hvor kan man få hjelp? Dårlig vann til tross for god sikring – Kort om. Generelt anbefales det at avstand fra brønn til slike aktiviteter bør være minimum 1meter, men det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Her er et eksempel på en godt sikret utgravd . Hehe, her var det snakk om borebrønn som er 100m dyp. Jeg har selv problemer med jern, mangan og hardt vann i min brønn , og har bestilt en Erie Multimix som jeg skal installeres. De praktiske konsekvensene av dårlig vannkvalitet er: redusert levetid på . Før man går i gang med selve rensing, sjekk terrenget rundt brønnen.

Sørg for at overflatevannet renner vekk fra brønnen og ikke inntil yttersiden av brønnen (se forrige side). Arbeid i en brønn kan være farlig, og man må vurdere. Har en brønn som har gått tom for vann etter en lekkasje i rør ved inntak til hus. Nåværende lokk er ruset og må fjernes, brønnen.

Innrenning av overflatevann. Slam og vekst av mikroorganismer. Jeg har en gammel brønn med grei nok vannkvalitet, men jeg har hørt at man tidligere gjerne slapp en ørret ned i brønnen for at den skulle rense vannet.

Brønn i nærheten av kloakkanlegg.

Er det nok mat for en fisk i et såpass lukket system som en . Hvordan fungerer dette i praksis ? Overflatevann er utsatt for tilfeldige forurensninger og vil således ubehandlet alltid kunne. Det er et generelt krav at alle brønner skal være sikret mot. Flere hundre husstander i Norge har egen vannforsyning fra brønn , eller inntak fra innsjø eller bekk. Slike vannkilder er sårbare dersom det oppstår flom eller andre hendelser som kan forurense vannkilden.

Har du privat vannforsyning må du selv ha kontroll med at vannet ikke er helseskadelig å drikke. Vann fra brønn er heller ikke trygt. Har du hytte med brønn bør du undersøke dem for utettheter, og om nødvendig rense dem og tette dem slik at mus og lemen ikke kan komme inn.

Får du vann fra egen brønn må du passe på å fjerne forurensing i og rundt brønnen. Hvis det viser seg at vannet ditt er forurenset bør du installere renseanlegg.

Categories: Uncategorized