UncategorizedRenholdsplan skjema

Renholdsplan skjema

Fiskesendeledning og flexislanger. Ba skylles først godt med ferskvann. Rundvask av lokaler inkl. Ytelser fra oppdragsgiver. Generelle krav til utførelse og renholdskvalitet.

Renholdsplan – Definisjoner. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om renholdsplanlegging. En renholdsplan fra Lilleborg kan gi deg en standardisering av renholdet på deres bygg.

Registrer temperatur i kjøleskap, fryseboks og oppvaskmaskin på skjema som henger på kjøkkenet. Ha forskjellige skjærefjøler til ulik bruk. De som er på jobb ved lavfrekvente perioder. Instruks for rengjøring og bruk av potetskreller.

Internkontroll for dispensere til melk og juice.

VEDLEGG – OVERSIKT OVER SKJEMA : 13. Oversiktsskjema for utført hovedrenhold. Utarbeid renholdsplan , der du beskriver og begrunner valgene dine av metoder for daglig og periodisk renhol med frekvenser, utstyr og midler. Drøfting av fordeler og ulemper ved bruk av standarden. Det er viktig at kursdeltakerne er aktive underveis med spørsmål og.

Dette er renholde- rens eget verktøy, som sikrer levering av. Dette beskrives etter oppsatte kriterier, uavhengig av renholdsplaner , metoder og renholdssystemer som benyttes. Kvitteringsliste for hovedrengjøring. Avvik, kundehenvendelser og beredskap.

Avviksbehandling og korrigerende tiltak. Skjema ved mistanke om matforgiftning. Etablert renholdsplan som følges med loggføring, herunder desinfisering i kar av alt dekksutstyr b. Dokumentasjon av vask og desinfeksjon skal leveres ved anløp til anlegg.

Under denne revisjonen bør det tas ATP- prøver ved båtbesøk. Redskaper og overflater som kommer i direkte berøring med maten er viktig å holde rene. Hvor ofte blir berøringspunkter vasket?

Kunnskap om riktig bruk av desinfeksjonsmidler. Loggskjema for vaske – og skylletemperatur. Leverandørens beskrivelse av sine rutiner for.

Oppdatert renholdsplan som omfatter daglig og periodisk renhol renhold på uteområdet og tekniske anlegg, samt rutiner for hvor ofte planen skal revideres. Her finner du nyttig informasjon om hygienekrav, rutiner og krav til kjøkken og personalet. Evne til å jobbe systematisk og strukturert og følge renholdsplaner.

Registreringen foretas på skjema , et for hvert rom, og resultatet overføres til et kvalitetsprofilskjema. God renholdsplanlegging er av stor betydning for resultatet på renholdskvaliteten. Noen kommuner har tatt i bruk NS Insta 80 eller er i ferd med å fase den inn i sin renholdsplan. Plan for hvordan byggene skal renholdes .

Categories: Uncategorized