UncategorizedRehabilitering av gamle vinduer

Rehabilitering av gamle vinduer

Gamle vinduer kan se slitne ut. Maling flasser og kanskje er det råte i noe av treverket. Ikke noe av dette er umulig å sette i stand! Erstattes gamle vinduer med nylagde kopier, er det ikke sikkert at investeringen svarer seg i forhold til å restaurere originalvinduene.

Tar du vare på gamle vinduer , bevarer du ikke bare gammelt håndverk og ivaretar husets uttrykk, du kan også spare mye penger hvis du reparerer de gamle vinduene selv.

Har du noen egnede redskaper, er det meste en grei oppgave når det gjelder rehabilitering av gamle vinduer , sier Fjeldheim, som er generalsekretær i Fortidsminneforeningen. Han holder kurs i vindusreparasjon, blant annet, og har en generell innstilling til gamle, brukbare ting: De bør holdes ved like og . Trenger du hjelp til dine gamle vinduer. Vi utfører restaurering og vedlikehold av gamle vinduer.

Arbeidet blir dokumentert med både bilde og beskrivelse. I alle tilbud vi sender på restaurering medfølger en oversikt på hva som må gjøres. Ta vare på gamle vinduer som det er mulig å reparere.

Her ser vi (navn) jobber på verkstedet med å kopiere et gammelt vindu. Ved restaurering bevarer man et vesentlig bygningselement som har stor verneverdi – i tillegg til at man slipper inngrep i fasader og listverk. Et rimelig tilbud om utskifting av vinduer i eldre . På den tiden var de fleste udelt positive til all form for fornyelse. Om de nye vinduene harmonerte med bygningens proporsjoner spilte . Her får du fremgangsmåten til hvordan du restaurerer og monterer gamle vinduer , fremfor å kjøpe nye.

Ikke kjøp nye vinduer , fiks de gamle. Det er bra for miljøet, pengeboka og det blir veldig fint! Har du et hus hvor vinduene har stått i hundre år, tyder mye på at de vil tåle å stå der i hundre år til.

Derfor kan det være mer lønnsomt å reparere de gamle vinduene. For gamle hus kan det være et godt alternativ å vedlikeholde vinduene , selv om de ikke nødvendigvis gir den samme energikvaliteten som nyere vindu. Tette vinduer er et godt klima- og energitiltak og rehabilitering av vinduer kan være like så viktig som utskiftning. Det å skifte glass eller å sette inn ekstra varevinduer er ofte . Pengene fosser ut av vinduet når tetningslistene ikke holder tett.

Se en trinn for trinn-guide til hvordan du kommer problemet til livs i denne videoen.

President Harbitzgate 3 Oslo. Endret slagretning på store hoveddører mot nord. Ditlev-Simonsen, landsted Hvaler.

Restaurert og oppgradert vinduer , produsert . Er vinduene i huset ditt mer enn år gamle har du etter all sannsynlighet vinduer av ypperste kvalitet. Det var slik en gjorde det i gamle dager – da en bygget ting som skulle vare. Vi valgte å restaurere dem. For oss ble restaurering den estetiske, økonomiske og mest miljøvennlige løsningen.

Vi er spesialister innen restaurering, opprusting og kopierering av gamle dører og vinduer. Blant annet oppgraderer vi dem til å tilfredsstille dagens brannkrav og tekniske krav. Våre håndverkere er spesielt utdannet og kurset innen restaurering og opprusting av gamle dører. Vi oppgrader dem til å tilfredstille dagens . Lørdag sto kurs i restaurering av gamle vinduer på agendaen i gården Bortistu Neby på Tynset.

Kurset er en del av et større restaureringsarbeid på gården. De fortellerom stilhistorie og tradisjonelt håndverk. Vinduer er svært viktige bygningselementer. Hvis vinduene allerede er skiftet -og skal skiftes ut .

Categories: Uncategorized