UncategorizedRegler for trefelling

Regler for trefelling

Har du et tre med større diameter enn centimeter på tomta, har du ikke lov til å felle det. Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere enn tidligere antatt. Reglene er ikke absolutte. Ulempen et tre påfører naboen veies alltid opp mot hvilken nytte treet har for eieren.

Likevel gjør loven et nøyaktig skille når det gjelder treets lengde og avstand til nabogrensen.

Nei, for i tillegg til regelen om uaktsomhet som forutsetning for ansvar, har vi en bestemmelse som sier at dersom skadelidte har en forsikring som dekker skaden , er privatpersoners ansvar for egne handlinger begrenset til de situasjoner der de har vært grovt uaktsomme. Dette betyr at naboen må bruke . Hva, har jeg ikke råderett på trær på egen eiendom? Vi har som sikkert mange av dere vært i kontakt med Oslo Plan og Bygg for avklaring rundt felling av trær i Oslo by.

Skygger naboens tre for sola? Her er regelen du bør kunne. For å sikre strømforsyningen er det viktig å ha kontroll på vegetasjon (trær, busker og hekker) ved linjene våre.

Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til.

Trærne rundt oss er til glede for mange, men kan også i blant representere et problem. Med en bebyggelse som som stadig blir tettere er trær ofte en kilde til konflikt. De grønne og røde ringene illustrerer hvor en strømlinje kan komme i kontakt med treet, og hvilke regler som gjelder for beskjæring av treet. Rødt: BKK vil hugge eller . Det at det holder at treet er pent å se på. Til 3: Det er ikke nødvendigvis avstanden til grensa det . Hvordan dispensasjon blir vurdert og hva som må sendes inn av dokumentasjon, er beskrevet i småhusplanens veileder side 2 Dispensasjonssøknad om trefelling utenfor byggesak.

Det finnes også andre planer der det står at trærne skal bevares. For eksempel er trær ofte vernet hvis eiendommen er regulert til . Om du overtreder kommunens regler som gjelder felling av trær, og ikke søker om å kunne felle trær på kommunal eiendom risikerer du å få en saftig bot, og i verste fall bli politianmeldt. Når kommunen skal vurdere om trefelling i et område er tillatt legger de vekt på mange ting angående området.

Våren er i anmarsj, sola stiger på himmelen, skyggen fra naboens trær har vokst seg enda større enn i fjor – likeså irritasjonen. Det er slikt som får hytteeiere til å ta både saken og sagen i egne hender. Dessverre vil noen komme til å . Utgangspunktet for nabotvister tas ofte i naboloven § 2. I naboloven § er det en særregel som gjelder trær.

Det følger av naboloven § en egen regel om det enkelte treets høyde. Treet skal ikke være høyere enn tre ganger avstanden fra treet til husveggen. Dersom det er grener fra et tre som henger over på vedkommendes eiendom, kan man kreve at dette utbedres, men dersom man går i gang med beskjæring og trefelling.

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler ( les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes. Du kan sende søknad hele året. Trefelling og beskjæring. Søk om trefelling og beskjæring . Naboloven har derfor en del spesielle regler som gjelder trær og andre vekster.

Trær, grener og røtter som bryter grenselinjen (nabol. § 12) Er disse vekstene til nevneverdig skade eller ulempe, har naboen rett til å kutte langs grenselinjen og tilegne seg det avskårne. Før det kuttes må naboen varsles, og . Trafikk: Skal felle noen trær på tomten noen meter fra kommunal vei. Folk parkerer langs veien delvis under greinene på disse trærene.

Hvordan går man frem for å få fjernet bilene før man starter? Setter man opp noe form for sperre eller må man søke snakke med . Kraftleverandører ansvar mtp. Lurte på om noen her viste hvilke ansvar kraftselskapene har for å ta ned tre som er i fare for å falle over linjene. Hagen på Jong i Bærum var nedgrod og trær farlig høye.

Nå er naboen som fikk lov til å felle noen av dem likevel dømt.

Categories: Uncategorized