UncategorizedRegler for tilbygg 2015

Regler for tilbygg 2015

Med de viktigste endringene per. NYE REGLER SOM ER AKTUELLE I. De nye byggereglene kan skape konflikt. Tilbygg kan være på maks. Byggesøknad og byggeforskrifter.

Flere plan- og byggeregler trer i kraft denne datoen. Les mer for vite hvilke. Av: Madiken Wilberg, 29. Mindre ting som ikke krever søknad.

Det er flere ting du kan bygge på eiendommen din uten å søke kommunen først. Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for tilbygg innenfor tiltaksklasse 1. Blant reglene som trer i kraft denne datoen er § 20- som åpner for å unnta en rekke nye tiltak fra søknadsplikt.

Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke . I januar i år gikk regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut med en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Målet med de annonserte endringene er at det skal bli enklere for folk flest ved bygging av små og enkle tilbygg. Hei er det noen som kunne tatt seg tiden med å forklare meg reglene rundt det å bygge ut huset med 50m2.

BRA) eller bebygd areal (BYA) er over m2. Jeg skal i utgangspunktet ikke bruke de nye reglene , så hovedspørsmålet er om man kan ha bygge et tilbygg på 50mpå en garasje som allerede er 50muten. Mye av hensikten med de nye reglene er at byggeprosjekt som i de fleste tilfeller uansett hadde blitt godkjent skal slippe papirmølla.

Garasje, uthus, hobbybod og liknende på inntil mkan bygges inntil meter fra nabogrensen. Kommuner forbereder seg på klage-krig når byggereglene forenkles. Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke.

For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg , om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de viktigste. Under den samme forskriften gjelder også tilbygg til huset eller hytta på inntil m(i hver etasje). Søknad sendes til: Lier kommune. LES OGSÅ: Frykter nabokrangler med nye byggeregler.

Hele huset til naboen står jo varierende fra meter til meter fra tomtegrensen min ( vår).

Dels kan det være vanskelig å få ønskene og det gamle huset til å møtes, rent. Samme reglene gjelder for . Lover og regler om bygg uten å søke. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Man kan også bygge tilbygg på maks m², for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, eller ved— og sykkelbod. Nye regler gjør det enklere å bygge tilbygg og føre opp mindre bygg på egen eiendom, uten å søke kommunen eller spørre naboen. Den nye loven som trådde i kraft 1. Mange av disse er nå unndratt søknadsplikt.

Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket.

Categories: Uncategorized