UncategorizedRegler for støy i byggefelt

Regler for støy i byggefelt

Lovverket er ganske uklart når det gjelder nabostøy på hverdager. På søndager er reglene klarere. Bruker du en bensindrevet gressklipper på søndag bryter du norsk lov, har politiet tidligere uttalt. I alle fall dersom avstanden er kort til naboen.

Jevnlig må politiet stanse motoriserte gressklippere, . Men bestemmelsene over forteller at man må bråke mindre på søndager og helligdager, tidlig på morgenen og jo lenger ut på kvelden man kommer.

Egne regler i borettslag. Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy. I tillegg setter borettslagsloven grenser for hva beboere kan gjøre. Søk i politivedtektene for din kommune, der står det sikkert regler for når det skal være stille på kvelden. Miljøverndepartementets støyretningslinje.

Mer utfyllende informasjon finnes i. Reglene må være rimelige, siden leieren har krav på å bruke husrommet som bolig, med alt dette medfører. Vurderingen gjøres ut ifra skjønn: Dersom utleieren har leid ut til en barnefamilie, må man regne med støy fra barnelek, og dersom man leier ut til studenter, vil man måtte tolerere festing i større grad .

Opplysning om egenskaper eller bruk. Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Mange er plaget av støy i boligen sin, enten det er fra naboer (se eget faktaark om nabostøy ) eller ytre støykilder som veitrafikk, annen samferdsel, eller industri og næringsvirksomhet.

For å vite hvor man skal henvende seg når det oppstår støyproblemer , er det behov for å vite hvordan lydforhold i boliger er . Sjenerende plenklipp Tradisjonelt sett har det vært vanlig å begrense støyende aktiviteter ved middagsti under Dagsrevyen og etter klokken åtte på hverdager, før kirketid søndager, samt før klokken ti lørdag. Dette ser vi er på vei ut, og det er vanlig i dag for eksempel å klippe plenen klokken seks på en . Dette medfører en betydelig andel støy og vibrasjoner da store deler av gaten må graves opp. De har nå holdt på i snart åtte.

Er det noen som vet lover og regler rundt dette? Hvor høy musikk kan man spille før 23? Når skal det være stille om kveldene? Ordensregler ved nattestid 27. Stereo- og surroundanlegg.

Hun påpeker samtidig at en barnehage er under oppføring i samme område, og at naboene kan ha hatt problemer med å skille hvilket prosjekt støyen. Teknobygg kun er kjent med to tilfeller av helgearbei og at alle underentreprenører skal være grundig informert om regler for helgearbeid. Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di.

Krava kan føre til at det må setjast i verk støyreduserande tiltak.

Kommunane kan utarbeide reguleringsføresegner og vilkår i rammeløyve etter plan- og bygningslova som regulerer støy frå byggje- og anleggsverksemd. Det er utarbeidd eigne retningslinjer for . Vi bor i enebolig i et byggefelt. Festen er fortsatt i full gang, og allerede klokken ni stod det folk og pisset i hekken som vender mot vår hage. Vi satt på det tidspunktet ute i hagen og spiste middag med middagsgjester.

Det kommer med jevne mellomrom biler med høy musikk kjørende for . Det du gjerne sikter til er straffelovens §3som sier: Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a) den alminnelige fred og orden, b) den lovlige ferdsel, c) omgivelsenes nattero. Naboretten er de regler og normer som legger bånd på eier og bruker av en fast eiendom av hensyn til naboene. Det finnes en masse lover og regler rundt. Med ulempe siktes det til f. Men også at bygninger er stygge eller tar . Naboene klaget aldri på støy så lenge det var pizzaservering i restauranten, men etter at stedet skiftet eiere i fjor og lokalet ble omgjort til brun pub, har konfliktnivået ligget skyhøyt.

Politiet blir tilkalt så å si daglig. Dersom utestedet ikke overholder reglene har man rett til å ringe oss, for å få det avsluttet. Eller blir jeg nødt til å ringe. Jeg tror ikke at du skal behøve å godta støy store deler av dagen. Tror du ikke at naboene.

Jeg kan ikke hjelpe deg med regelverket, men synes det er rart at ingen andre enn dere føler dere plaget av støyen. KILDE TIL BRÅK: Støyende fjærkre gjør livet surt for naboer i et tettbebygd strøk i Skedsmo. Har en nabo her som spiller høy høy musikk her, så merker det vibrerer og dunker i veggene her.

Categories: Uncategorized