UncategorizedRegler for støy i boligområde

Regler for støy i boligområde

Lovverket er ganske uklart når det gjelder nabostøy på hverdager. På søndager er reglene klarerere. Bruker du en bensindrevet gressklipper på søndag bryter du norsk lov, har politiet tidligere uttalt.

I alle fall dersom avstanden er kort til naboen. Jevnlig må politiet stanse motoriserte gressklippere, .

Men bestemmelsene over forteller at man må bråke mindre på søndager og helligdager, tidlig på morgenen og jo lenger ut på kvelden man kommer. Egne regler i borettslag. Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy.

I tillegg setter borettslagsloven grenser for hva beboere kan gjøre. Miljøverndepartementets støyretningslinje. Mer utfyllende informasjon finnes i. Reglene må være rimelige, siden leieren har krav på å bruke husrommet som bolig, med alt dette medfører.

Vurderingen gjøres ut ifra skjønn: Dersom utleieren har leid ut til en barnefamilie, må man regne med støy fra barnelek, og dersom man leier ut til studenter, vil man måtte tolerere festing i større grad . Det samme gjelder dersom du sjeneres av støy fra naboens løvblåser til alle døgnets tider. Men lovens regler er svært skjønnsmessige og det kan være vanskelig å finne ut når nabostøy strider med loven. Videre lå eiendommene i et boligområde med forholdsvis tett bebyggelse og merkbar bakgrunnsstøy fra biler. Noe støy må man imidlertid belage seg på – uansett om man bor i blokk, rekke eller enebolig!

Vil man ikke ha støy rundt seg, får man flytte . Opplysning om egenskaper eller bruk. Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Dette medfører en betydelig andel støy og vibrasjoner da store deler av gaten må graves opp. De har nå holdt på i snart åtte.

Er det noen som vet lover og regler rundt dette? Hvor høy musikk kan man spille før 23? Når skal det være stille om kveldene?

Støy pga byggearbei usikker på krav som nabo – ByggeBolig byggebolig. Jeg og min samboer flyttet inn i ny leilighet (4-mannsbolig) i et nytt boligfelt i desember.

Sjenerende plenklipp Tradisjonelt sett har det vært vanlig å begrense støyende aktiviteter ved middagsti under Dagsrevyen og etter klokken åtte på hverdager, før kirketid søndager, samt før klokken ti lørdag. Dette ser vi er på vei ut, og det er vanlig i dag for eksempel å klippe plenen klokken seks på en . Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di. Krava kan føre til at det må setjast i verk støyreduserande tiltak. Kommunane kan utarbeide reguleringsføresegner og vilkår i rammeløyve etter plan- og bygningslova som regulerer støy frå byggje- og anleggsverksemd. Det er utarbeidd eigne retningslinjer for . Hun påpeker samtidig at en barnehage er under oppføring i samme område, og at naboene kan ha hatt problemer med å skille hvilket prosjekt støyen.

Teknobygg kun er kjent med to tilfeller av helgearbei og at alle underentreprenører skal være grundig informert om regler for helgearbeid. Naboene klaget aldri på støy så lenge det var pizzaservering i restauranten, men etter at stedet skiftet eiere i fjor og lokalet ble omgjort til brun pub, har konfliktnivået ligget skyhøyt. Politiet blir tilkalt så å si daglig.

Dersom utestedet ikke overholder reglene har man rett til å ringe oss, for å få det avsluttet. Kommunen skal i sin vurdering legge vekt på at støy i boligområder i den vanlige innsovningsfase mellom kl. Kommunen kan innenfor rammen av første og annet ledd fastsette nærmere regler for å begrense skadevirkningene fra forskjellige typer av støykilder.

I SFTs veileder 98:til forskrift om grenseverdier for luft og støy gis det nærmere retningslinjer for hvordan kartleggingen og tiltaksutredningen skal gjennomføres og presenteres for forurensningsmyndigheten. I enkelte situasjoner vil det være naturlig at eksisterende rutiner og prosedyrer etter plan- og . Det du gjerne sikter til er straffelovens §3som sier: Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a) den alminnelige fred og orden, b) den lovlige ferdsel, c) omgivelsenes nattero. KILDE TIL BRÅK: Støyende fjærkre gjør livet surt for naboer i et tettbebygd strøk i Skedsmo. Naboretten er de regler og normer som legger bånd på eier og bruker av en fast eiendom av hensyn til naboene.

Det finnes en masse lover og regler rundt. Med ulempe siktes det til f. Men også at bygninger er stygge eller tar . Hvilke rettigheter har et utested til å generere støy ? Finnes det en grense for hva som er for mye?

Categories: Uncategorized