UncategorizedRegler for brug af knust asfalt

Regler for brug af knust asfalt

Ubundne bærelag af knust asfalt. Hvilke miljømæssige regler er der for anvendelse af knust asfalt ? Denne publikation behandler alene brug af knust asfalt til vejtekniske formål. Du kan bruge knust asfalt til at bundsikre og befæste veje, stier o. Knust asfalt kan indeholde stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø.

Læs mere på denne side, hvis du overvejer at udlægge knust asfalt.

Her vil vi forsøke å gi en oversikt over hvilke regler som gjelder for å kunne kalle dette for gjenvunnet materiale. Betong, tegl og liknende avfall. Har man for eksempel behov for pukk i en viss dimensjon, så vil man også kunne bruke gjenvunnet betong eller tegl nedknust til tilsvarende dimensjon.

Der er til brug for undersøgelsen udtaget en række prøver af knust asfalt , som repræsenterer et bredt udsnit af knust asfalt i Danmark. Herudover kan ubunden knust. Retningslinjer for anvendelse. Samtidig er de administrative regler. Her kan du læse om, hvor og hvornår du kan anvende knust asfalt.

Riktig bruk av returasfalt fremmer en bærekraftig utvikling av.

Ak er en normert massetype. Drammensmarkas venner (DMV) er en forening som har som formål å bevare Drammensmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner. Genanvendelse af asfalt.

Opbrudt asfalt kan i mange tilfælde uden tilladelse anvendes til bundsikring og befæstelse af veje, cykelstier, pladser og lignende. Vær opmærksom på: Den opbrudte asfalt skal være nedknust og skal erstatte primære råstoffer, . Høye PAH-verdier knyttes til tjæreholdig asfalt , som det er mulig å finne i gamle asfaltdekker. Dokumentasjonsgrunnlaget består av rapporterte verdier av totalinnhold og utlekkingsverdier. Vegvesenets håndbøker og veiledninger.

GJENBRUK OG RESIRKULERING. Gamle rulle- og taxebaner. En veileder for utbyggere og rådgivere.

Fortolkningen af reglerne er særdeles rodet, men anvendelsen af knust asfalt giver sundhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske problemer og konsekvenser der er så store, at kommunerne burde forbyde anvendelsen på veje og specielt i tætbefolkede arealer som sommerhusbebyggelser, skriver . Miljøstyrelsen betragter projektet som en. Emneord: bygningsmaterialer, resirkulert tilslag, miljø, gjenvinning, bruksområder – ubunden og bunden, materialegenskaper, retningslinjer og regelverk. Standard produkt til bunden bruk. Deler en vei med en nabo.

Naboen mener at hele veien må graves bort for å gjøre skikkelig grunnarbeid mens jeg tror at veien nå har stabilisert seg og at ett nytt dekke vil holde lenge. Jeg mener at det ville være lurt å frese ned ryggen mens naboen tror det er .

Categories: Uncategorized