UncategorizedRapport uønsket hendelse mal

Rapport uønsket hendelse mal

Nestenulykke: En uønsket hendelse som under noen endrede vilkår kunne medført skade på personer, miljø eller verdier. Rapport til andre instanser: Ja Nei. RAPPORT – UØNSKET HENDELSE. Fagstoff: Uønskede hendelser er rapporteringspliktige til PTIL som årlig mottar ca.

Dokumenteier: B-direktø. Kopi til: Beskrivelse av hendelsen (sett kryss for aktuelt):.

AMU – opprettelse av utvalget og behandling av saker. At virksomheten fører register over alle . Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Revisjon av HMS systemet. Vedlegg 1: Skjema for Uønsket Hendelse RUH Hamar ro og kajakklubbs rapport om uønsket hendelse eller farlige forhold. EN VERKTØYPAKKE FOR EVALUERING.

Mal for hot wash-up og evaluering. Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser , i forskrift om kommunal beredskapsplikt: Kommunen skal etter øvelser og uønskede. Hvordan gå fra en hot wash-up til en skriftlig rapport ?

Skal dekke deres behov for å . Veiledningen gir retningslinjer for hvilke opplysninger hovedentreprenør skal melde til byggherren, i forbindelse med byggherrens registrering av uønskede hendelser (RUH). Registreringsrutine: All registrering av uønskede . Hensikten med rapportering av uønskede hendelser er erfaringsoverføring, samt at dette vil danne et grunnlag for å forbedre og tilpasse klubbens HMS-dokumenter. Tiltak, Ansvar, Tidsfrist.

Dato: Underskrift: Vedlegg: Skjema for risikovurdering. Firmanavn: Skjema for kartlegging av uønskede hendelser. Det rapporteres i henhold til gjeldende mal og retningslinjer utarbeidet av HMS- avdelingen.

RUH er en forkortelse for rapport om uønsket hendelse. Begrepene avvik og uønsket hendelse brukes i stor som synonymer, men i den grad det skilles mellom begrepene er en uønsket hendelse en mer generell formulering enn avvik, som kan. Det finnes ingen universell mal for hva slags hendelser som bør rapporteres.

Det kan for eksempel være en tung gjenstand som faller ne men som ikke treffer noen på arbeidsplassen. Selv om det går bra og det ikke oppstår noen skader, er det likevel viktig å ta uønskede hendelser på alvor. Dette er et signal om at det kan skje noe langt mer alvorlig neste gang, og at man må gjøre . Der ingenting annet er omtalt, er oppgave og ansvar tillagt enhetsleder for utførelse og oppfølging.

Her finner du en mal som kan brukes for å uarbeide et læringsark for distribusjon og diskusjon i din bedrift. I appen finner du enkel skjemaer for HMS rapportering herunder: Vernerundeprotokoll, rapportering av avvik, rapportering av uønsket hendelse , rapport om kontroll av stillas, skiltlogg og varme arbeider. Her er noen eksempler: Det er knyttet usikkerhet til endring i HMS- nivået, f. Statistikk og analyse av HMS- hendelser og -data.

Resultatene fra en analyse bør normalt dokumenteres i en rapport.

Categories: Uncategorized