UncategorizedRapport om uønsket hendelse skjema

Rapport om uønsket hendelse skjema

Intern melding av avvik, ulykker og nestenulykker. For nærmere informasjon se HMS-håndboken kap. Retningslinjer for melding av avvik, ulykker og. Rapport til andre instanser: Ja Nei.

Nestenulykke: En uønsket. Dersom avviket fører til.

Fagstoff: Uønskede hendelser er rapporteringspliktige til PTIL som årlig mottar ca. RAPPORT – UØNSKET HENDELSE. Avdekkede forhold (kryss av for aktuell):. Mangelfull sikring av arbeidsområder.

Feil bruk av arbeidsutstyr. Brudd på sikkerhetsinstrukser under utførelse av arbeidsoppgaver. Veiledning for utfylling av skjema.

Lillehammer ro og kajakklubbs rapport om uønsket hendelse eller farlige forhold.

Ved behov for utførende beskrivelse, legg ved ekstra dokumenter, bilder, skisser etc. Skjema Uønskede hendelser innen HMS. På denne siden kan du melde inn ulykker, nesten ulykker og uønskede hendelser. Dette er for avløsere og andre som mottar lønn fra Landbrukstjenester Sør når hendelsen skjer i forbindelse med arbeid. I denne sammenheng med innrapportering deler vi deffenisjoner som følgende: Ulyker er hendelser der du selv er . Utfylt skjema legges i borettslagets postkasse, eller leveres til styreleder.

Tittel på hendelse: Navn på fartøy: Rederi: Hendelsesdato: Klokkeslett for hendelse: Reders rapport nr. Dato: ______ Klokken: ______. Spesifiser: Beskrivelse av hendelsen. Minimumskrav til innhold: – diagnose og gjennomført behandling. Skade på leir □ Skade på stevne.

Når saken er løst, skal originalskjemaet oppbevares i virksomhetens saksarkiv. Fylles ut av den som melder hendelsen, og skjemaet leveres så til den som er ansvarlig for HMS- området, som igjen leverer kopi til HMS-leder. Dato og signatur (mellomleder):.

E-læring for å formidle erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser. Flytskjema for hendelsesoppfølging – gransking og læring2. Spørsmålene baserer seg på krav og utfordringer beskrevet i relevante referansedokument.

Vestlofoten Kajakklubbs rapport om uønsket hendelse , farlig forhold eller skade på utstyr.

Categories: Uncategorized