UncategorizedRadonsperre bruksgruppe a

Radonsperre bruksgruppe a

Av de tre bruksgruppene finnes her de tykkeste og mest robuste membranene som i tillegg har størst evne til å begrense inntrengning av radon. For å begrense mekanisk påkjenning fra grus og pukk el. Bruksgruppe B: På isolasjon under golvstøp. Ikke like godt beskyttet i byggeperioden.

Dampsperre og radonsperre i samme sjikt. Separat dampsperre må legges på isolasjonen.

Icopal-RMB400- radonsperre. Det finnes tre bruksgrupper for radonsperrer. RMB 4er vår mest solgte radonsperre.

På oversiden beskyttes membranen med isolasjon og . Membranen legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt, plast eller gummi. Plasse- ringen avgjør hvordan membranen kan belastes mekanisk og kjemisk.

Type radonsperre avgjøres av hvor den plasseres.

Man skiller mellom tre bruksgrupper (se figur 1):. Radonsperren plasseres i grunnen. Skjøtes med Icopal Butyl Geotape og. Icopal Fugemasse eller Icopal Multitape Butyl mm tape.

Produktet er mykt og elastisk samt lett å forme. Leveres i ruller à 100mm x 20m. Sørg for at radonsperren legges – meter på utsi- den av ringmur . Sikring mot radon ved nybygging har fått en tilføyelse som oppklarer når de forskjellige kravene til radonforebyggende tiltak i TEKgjelder, og når det er fritak fra ett eller flere av kravene. BRuKSgRuppE B radonsperren legges løst på et plant underlag av isolasjonsmateriale. I gruppe C legges radonsperren på et plant underlag som for eksempel . Vi utfører alle bruksgrupper – A , B og C. Spesielt opptatt av tiltak mot radon , både i eksisterende bygninger og ved nybygging.

Hovedkilden til radon i norske bygninger er byggegrunnen, derfor vil resten av dette foredraget omhandle tiltak mot. Skal bygge en enebolig nå i vår. Har planlagt å benytte radonsperre i bruksgruppe A for å forhindre inntrengning av maur til gulvisolasjonen, samt for å få færrest mulig rørgjennomføringer i radonsperra.

I bruksgruppe A legges radonsperra på avrettet fylling med fall. Over dette legges avretningsmasse, .

Men det er viktig at monteringsanvisningen følges. Hele monteringsanvisningen burde leses gjennom før monteringen. På oversiden skal radonsperren beskyttes med isolasjon og beskyttelsesplast eller annet glidesjikt.

Byggforsk Teknisk Godkjenning nr.

Categories: Uncategorized