UncategorizedRadonbrønn vifte

Radonbrønn vifte

Instruksjonsvideo for montering av radonbrønn. Nasjonal leverandør av radonmåling og tiltak. Vær oppmerksom på at høyrisiko tomter vil kunne kreve ekstra dimensjonering og vifter for avtrekk.

Produktet kan også kombineres med våre radonsugpakker. Sugkammeret legges i pukklaget under støp.

Hensikten med en radonbrønn er å tilrettelegge for radonbrønn etter krav. Det vertikale røret føres. Ved plassering må det være avsatt plass til dette. Hvorfor ikke bare gjøre det slik? Kravet er vel bare at det skal være mulig å koble inn et sekundærtiltak dersom radonsperren ikke er nok.

Om jeg mot formodning likevel trenger å aktivere radonbrønn kan jeg jo sette på en utvendig vifte. Husk vifte bygger ut i fra veggen og det samme gjør rørfester, bend etc.

Tenk helling i fra vifte ! Samt at du må drenere lave punkter med vannseparator. Kjernebor er best, men neppe noe enhver har. Icopals radonsperre kan plasseres i bruksgruppe.

Komplette helhetsløsninger. Icopal har unike kunnskaper om radonbeskyttelse. Vifte kan være nødvendig for å skape nok undertrykk. Brønnen skal ikke plasseres nærmere enn. Den perforerte enden skal ned i pukklaget og brønnen skal kunne aktiviseres til friluft ved tilkobling av vifte.

Alternativt kan radonbrønnen monteres horisontalt. Dersom radonmåling skulle vise for høy verdi etter at huset er tatt i bruk kan lokket fjernes og vifte tilkoples. Varierer avhengig av totalt grunnareal. Vifte og videre ventilasjon ut i friluft tilsluttes om radonmåling etter at bygget er tatt i bruk viser for høye radon verdier. En radonbrønn monteres i golvkonstruksjonen og utgjør et kontaktpunkt til bygningens pukklag der man kan koble til kanal for videreføring til vifte.

Dersom brønnen senere skal aktiveres, kobler man til en kanal med vifte som fører luft fra grunnen ut til friluft. Merkevarer av høy kvalitet for lang og effektiv radonsanering.

Fraktfri levering i hele Norge. Radonsug og radontiltak. Solid radonbrønn i polypropylen med stk. Ved behov kan flere radonbrønner kobles sammen. Under normale forhold beregnes en dekkevne opp til 2m².

Alle husene er like, men det er forskjell på hvordan de er plassert i terrenget, som har avgjort om vi har valgt radonbrønn eller radonsug. Hus med plate på mark har fått radonbrønn båret ned i gulvet. Lim og butylbånd for skjøting av radonsperre. Selvklebende bånd og mansjetter til kabler og rørgjennomføringer.

Et typisk system med drensrør vil gi høy effekt nær tilkoblingspunkt til viften og avtagende effekt etter som avstanden øker. Mange radonbrønner (for eksempel Weber radonbrønn ) har også en svært stor kontaktflate mot drensmassene, noe som har stor betydning for effekten. Dersom man ikke har vifte , viser den danske undersøkelsen at det er svært viktig å gjennomføre målinger gjennom hele året, ikke kun mellom oktober .

Categories: Uncategorized