UncategorizedRadonbrønn montering

Radonbrønn montering

Monteringsanvisning for radonbrønner. Hensikten med en radonbrønn er å tilrettelegge for radonbrønn etter krav i TEK og som beskrevet i Byggforskseriens anvisning 520. Ved aktivering senkes lufttrykket i dreneringslaget under huset slik at lekkasje av radonholdig luft til huset reduseres.

Instruksjonsvideo for montering av radonbrønn. Nasjonal leverandør av radonmåling og tiltak.

Oppsamling av radongass. Utstyr og tilbehør for montering av radonsperre til grunnflate opp til 1m2. Radonbrønn må bestilles separat. Brønnen skal ikke plasseres nærmere enn 0. Den perforerte enden skal ned i pukklaget og brønnen skal kunne aktiviseres til friluft ved tilkobling av vifte.

Det må planlegges hvor brønnen skal plasseres i forhold til videreføring av rør gjennom tak eller yttervegg. Lim og butylbånd for skjøting av radonsperre. Selvklebende bånd og mansjetter til kabler og rørgjennomføringer.

Røret er utført i mm rustfritt stål med et 2mm perforert felt i den ene enden. I den andre enden er det montert en pakning av EPDM gummi for . Alternativt kan radonbrønnen monteres horisontalt. Minste avstand fra yttervegg er 5 . Første lag isolasjon legges ut, radonsperren monteres og andre lag isolasjon legges over, som vist på bilde. En radonbrønn dekker et område på 2m2. Hvis grunnmuren har en dele- eller bærevegg, legges en ny radonbrønn for hver . Gjennom å montere radonsperrer i byggefasen slipper man dyre løsninger i ettertid.

Icopals radonsperrer blir også en trygghet for både kjøper og selger ved et bolig- salg. Planlegg med radonbrønn. Vi skal montere ICOPAL sin radonbrønn og kan ikke finne noen god beskrivelse for fremgangsmåten. Er det slik at selve brønnen skal legges med åpningen ned uten å ha grus inni? Toppen av brønnen skal flukte med grusen, så legger vi grus over rørene og støper grovstøpen?

Her hvor jeg bygger er det ikke radon, men jeg har tenkt å legge ned radonbrønn for å skjøtte kravene. Idag fikk jeg innspill på at jeg kanskje bare skal legge ned en brønn med rør ut under sålen f. Hvorfor ikke bare gjøre det slik?

Kravet er vel bare at det . Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. RADONTETT OG RADONBRØNN. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Sintef Teknisk godkjenning.

Se til at radonbrønnen blir plassert så sentralt i bygget som praktisk mulig. Plasseringen er den samme uavhengig av hvilken bruksgruppe ra- donsperren . Sugkammeret legges i pukklaget under støp. Det vertikale røret føres gjennom betongstøp. Vi sender deg også detaljert bruksanvisning med konkret forslag til montering av systemet for ventilering av byggegrunn for ditt prosjekt.

For optimal effekt anbefales det at radonbrønnen plasseres nærmest mulig senter av gulvkonstruksjonen. Tilkoblingspunktet kan føres ut mot yttervegg (side- montering ), eller opp i veggkonstruksjon . Dimensjon Ø2er ment for horisontal montering i pukklag der flere brønner koples til samme rør for felles oppstikk. Dimensjon Ø10 Ø1og Ø1kan i tillegg monteres som en gjennomføring i golv eller vegg.

Categories: Uncategorized