UncategorizedPsykiske egenskaper

Psykiske egenskaper

En vanlig konkurranse varer over en tid på til minutter og intensiteten er høy til svært høy. Det kreves mye trening og arbeid for å kunne holde denne høye intensiteten over lengre tid. Viktige mentale forutsetninger. Idrett handler ikke bare om treningstimer og intensitet.

På lang sikt er det flere mentale forutsetninger som må ligge til grunn for at vi skal kunne nå langt i idretten vår. På bakgrunn av en grundig analyse av tresteghopp fremkommer det at de tekniske-, fysiske-, psykiske – og antropometriske egenskapene er de viktigste faktorene for et vellykket tresteghopp.

Nedenfor har vi utarbeidet en arbeidskravsanalyse i tresteghopp for kvinner. Egenskapene er satt opp etter hvor stor betydning de . I basistrening har man slik jeg . Koordinative egenskaper. Oppgave om mental trening og psykiske og sosiale egenskaper i idrett. Oppgaven inneholder en liten arbeidskravs- og kapasitetsanalyse og forklarer med illust.

Når du skal starte å planlegge treningen er det veldig viktig å vite hvilke krav du blir stilt ovenfor i din idrett. Det er vesentlig for at du skal trene på de riktige feltene. Du kan da analysere hvorvidt de fysiske, psykiske , koordinative, tekniske, taktiske og de sosiale egenskapene er .

Slike krav kalles arbeidskrav. En kartlegging og grundig vurdering av disse prestasjonsbestemmende faktorene kaller vi en arbeidskravsanalyse. Hensikten med dette er å hjelpe deg med å . Og mange egenskaper og ferdigheter er viktige for prestasjonsevnen.

Utholdenhet og muskelstyrke er egen skaper der det fysiske er viktig, balanse og rytme er koordinative egenskaper, motivasjon og konsentrasjon regnes til psykiske egenskaper , . En test er en standardisert og normert prøve brukt til måling av kroppslige eller psykiske egenskaper eller tilstander. Sentrale anvendelsområder og positive effekter av testing. Vurdering av kapasitet i forhold til arbeidskravene i idretten.

Bestemme treningsbelastning og treningsintensitet. Kontrollere treningstilstand og . Som du leser av disse søylene eg har laga så er dei taktiske og psykiske veldig viktig for meg som fotballspiller. Og du kan ha kjempegode tekniske . Mentale og psykiske egenskaper som motivasjon, vilje, selvtillit, konsentrasjon, spenningsnivå og lignende er viktige i idrett. Psykiske egenskaper trener man gjennom erfaring, rutine og hardt fysisk arbeid.

Volleyball er en veldig mental sport. Det foregår mange ballvekslinger, og spillet inneholder mange . Andre fysiske egenskaper : Anaerob utholdenhet, maks styrke, spenst, hurtighet osv, er også viktige egenskaper. Fra liten til stor Håndball er et svært taktisk spill.

Kropslige egenskaper eller mentale? Så hva er forskjellen på teknikk og taktikk? Hvordan opptrenes teknikk? Definisjon Stilles ulike krav. Fysiske og psykiske egenskaper.

Med andre ord: vi har alle det vi kan kalle mentale egenskaper. Mentale egenskaper er ikke i første rekke ferdigheter eller kvaliteter som vi tilegner oss. Vi har alle våre mentale egenskaper enten vi driver idrett eller ikke og egenskapene påvirker i stor grad vår adferd i forbindelse med idrett og andre aktiviteter. SVAR: Hei Takk for spørsmålet ditt!

Disse er utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og bevegelighet. I tillegg har vi koordinative egenskaper. Utvikle fysiske, psykiske og koordinative egenskaper.

Kjenne til teori om instruktørrollen og kunne benytte denne for å utføre aktiviteter innen ulike gruppetrenings-konsept. For alle : Vise ferdigheter i lærerstyrte danseaktiviteter til musikk. Utarbeide, gjennomføre og vurdere en periodeplan for å utvikle . Hva trengs for å bli en god fotballspiller ? Prestasjonsbestemmende faktorer.

Categories: Uncategorized