UncategorizedProsjektering engelsk

Prosjektering engelsk

Oversettelsen av ordet prosjektering mellom norsk, engelsk , spansk og svensk. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. I Installation Installasjon.

H Hook up Sammenstilling.

C Commissioning Uttesting. F Fabrication Fabrikasj on. Parallell prosjektering er i motsetning til at prosjekteringen er ferdigstilt i sin helhet som en del av et konkurransegrunnlag, eller annen forespørsel, til entreprenører. Profesjonelle engelsk -norsk oversettere innen jus, økonomi, medisin og prosjektering.

Prosjekteringsmaterialet . Spesialiserte oversettere for engelsk til norsk. Utforming av prosessen etter en innledende mulighetsstudie og eventuelt valg blant alternativer.

Utarbeiding av prosessflytskjema, beregning av masse- og energibalanser, valg og dimensjonering av de viktigste apparaturenheter. Forhold ved oppstarting, nedkjøring og regulering. Lover, regler og forskrifter. Ste tomt og grunnforhold. Valg av bæresystemer og konstruksjonsmaterialer.

Elementkonstruksjoner i betong og massivtre. Hybridkonstruksjoner Videregående dimensjonering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner ved hjelp av håndregnemetoder og digitalt . Resultatet for delene angis i -poeng. Vurdering for hele mappen ( sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen ( kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk.

Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Mer innledende temaer er aktuelle arter, bestands- og vekstforhol havmiljø og oceanografiske forhol offentlige lover, reguleringer og restriksjoner for både fiskeoppdrett og fiske. Hoveddelen av kurset omhandler prosjekteringsgrunnlaget for åpne sjøanlegg (merdanlegg) med volum- og . BIM i prosjektering av tradisjonelle småhus: eit case-studie med implementering av prosessar og programvare.

ENGELSK : This bachelor thesis dives into problems regarding to openBIM processes in planning of traditional small houses. Begrensning antall plasser: Maks. Undervises i periode: Emnet starter i januarblokka.

Fortrinnsrett: M -LA – 3de trinn. Emnets innhold: Kurset er bygget opp med individuelle hurtigoppgaver . Dekker alle fagområdene innen prosjektering og utførelse av bygninger. Forfattere: Sheldon Hauge. Engelsk ordbok for byggeindustrien. Nynorsk oppslagsor prosjektering Les høyt.

Emnekode: OFF580_Vekting (SP): 10. Semester undervisningsstart: Vår Antall semestre: 1.

Categories: Uncategorized