UncategorizedProduktdatablad olje

Produktdatablad olje

Unngå kontakt med huden og øynene. Utvis forsiktighet ved all håndtering av kjemikalier. Røyking, bruk av åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av produktet er forbudt.

Iaktta god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. Ikke bruk klær og sko med olje på. Produktdatablad og Sikkerhetsdatablad. Her finner du våre sikkerhetsdatablader.

Vi bruker cookies for å få hjemmesiden til å fungere optimalt og for å gi oss informasjon om hvordan du bruker vår side, slik at vi løpende kan forbedre den. Hvis du klikker videre på siden, aksepterer du vår bruk av cookies. Endre navigasjonsinnstilling. Alle TOTAL Nordics sikkerhetsdatablader (HMS-datablader) er tilgjengelige på nettet. Se Quickfds for å finne databladet du trenger.

Du får tilgang til nettstedet på følgende måte: 1. For å identifisere deg og få automatiske oppdateringer når HMS-databladene revideres, blir alle besøkende bedt om å oppgi opplysninger om . Se our product catalog and download all the latest data sheets. Sikkerhetsdatabladene er ment å være et hjelpemiddel for brukeren, og gi nok informasjon til å kunne håndtere produktene på en forsvarlig måte. Rengjør gulvet med Kährs Cleaner.

Bruk en godt oppvridd klut, ikke hell vann direkte på gulvet. Fyll nødvendig mengde olje på en spray- flaske og spray på gulvet. Fordel oljen med en ren klut eller mopp. Arbeid langsmed gulv- bordene.

Poler gulvet med en ren klut etter time. Dette kan også gjøres med . I forurensningsforskriften, del stilles det et funksjonskrav for utslipp. Det forventes at ulike varianter av gravimetriske oljeutskillere vil være den mest vanlige .

Categories: Uncategorized