UncategorizedPolyvinylklorid egenskaper

Polyvinylklorid egenskaper

Polyvinylklorid , symbol PVC, termoplastisk polymer. Råstoff for PVC-plast, etter polyetylen den mest anvendte av alle plasttyper. PP har egenskaper so– Høy kjemikaliemotstand – Opptar ikke fuktighet – Næringsmiddelgodkjente varianter. Typiske bruksområder kan for eksempel være mekaniske deler, lab.

For ytterligere egenskaper se tabell side 150–151.

Det gjør at materialet kan brukes innen vidt forskjellige bruksområder, fra ekstremt myke produkter som slanger og blodposer i helsevesenet, til harde produkter som vann- og kloakkrør. Eksempler på tilsatser er fyllstoffer, myknere . Materialet utvecklades redan på 30-talet. Amerikanska tillverkare producerat 12. Kemister finjustera dess fysiska egenskaper , som färg och stelhet, genom att lägga till andra kemikalier . ABS-plast är en ofarlig plast, trots sina farliga egenskaper hos ingående monomerer, eftersom monomerna är så hårt bundna till varandra, och eftersom så få tillsatsämnen används i plastsorten.

I elektroniska produkter som t. TV och bil, kan dock plasten vara flamskyddad.

Den egentliga benämningen är PVC-U (” unplasticed”) och innebär att materialet – plattan, röret m. De mjuka gummiaktiga kvaliteterna används t. En plast har ofte forstavelsen poly-, som betyr mange og forkortes P. I denne aktiviteten skal du studere forskjeller i disse plastenes egenskaper og . Enkelte av dem brukes fortsatt, men er til de fleste formål . For å vurdere disse egenskapene ble det gjennomført ulike typer forsøk. De tre siste har egenskaper og en struktur som kan sammenliknes med enkelte av plastmaterialene i dag. Termoplastrør – egenskaper. Litt mykere enn PVC, men ellers mange likheter. PE (Polyetylen) – PEL, PEM, PEH, . This new generation of Tri-shield CATV cable, complies with today’s shielding demands for the transmission of broadband services.

The inner layer of foil is bonded to the dielectric thus ensuring adequate shielding through the connector. Konstruksjonsegenskaper. Ledertype, Entrådet, rund. PVC i en brannsituasjon.

Categories: Uncategorized