UncategorizedPlastgjenvinning

Plastgjenvinning

I Norge skal alle typer plastemballasje fra husholdninger kildesorteres og leveres i innsamlingsordningen -uansett om den er myk, har gul eller blå. Det er kommunene som bestemmer hvordan innsamlingen skal skje. De fleste har henteordning i blank storsekk, noen kommuner har valgt optibag og noen . Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Plastgjenvinning ER miljøvennlig.

Har resirkulering av plast egentlig noen effekt for å spare olje? Man sparer energiforbruket tilsvarende to kilo olje ved å bruke en kilo gjenvunnet plast. Man bruker to kilo olje for å produsere en kilo plast. I en virksomhet kan plastavfall oppstå på flere forskjellige måter, men i hovedsak er det oftest brukt emballasje eller produksjonsavfall.

Vi tar hånd om begge fraksjonene og tilbyr en enkel og kostnadseffektiv håndtering. Den innsamlede plasten går . Vi påpeker at gjenvinning er en svært lite treffsikker og effektiv måte å redusere utslipp eller uttak av naturressurser på, avslutter Bruvoll.

Hvorfor plastgjenvinning. Kildesortering hevdes å bidra til et bedre miljø, og kommunene investerer milliarder i avanserte. Men hva er grunnen til at det offentlige griper inn for å øke.

Vestfoldingene er best i Norge til å resirkulere plastavfall. Akershus fylke har samlet inn nest mest husholdningsplast til gjenvinning, av alle landets fylker. Forfatter, Tor Homlei Haakon Vennemo, Tyra . Fylket troner dermed på toppen av statistikkene for . Pga flykansellering kunne ikkje Kari-Anne Lyng møte. Presentasjonen hennar skulle baserast på hennes Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje publisert på nettsidene til Østfoldforskning. Annegrete Bruvoll har rett: Østfoldforsknings livsløpsanalyser av plastgjenvinning inkluderer ikke kostnader.

Analysene fokuserer på miljøbelastninger for alternative avfallsløsninger. Dette er nettopp formålet med metodikken for livsløpsanalyser, og gir et best mulig beslutningsgrunnlag for å ivareta . Gjenvinning av plastfolie er neppe det Kari og Ola plasserer øverst på lista over miljøtiltak med god effekt. Men hos Norfolier GreenTec AS vet de at deres bidrag er viktig for å gjøre Norge grønnere.

Søppelsorteringsanlegget på Haraldsrud i Oslo er verdens største optiske sorteringssentral.

Ulike typer plast i forskjellig materiale, utforminger og størrelser. Moderne plaststoffer, eller polymerer, er svært lite reaktive og ekstremt holdbare. Vi kaster 1millioner tonn av disse produktene hvert år, men disse robuste holdbare plaststoffene er normalt ikke biologisk nedbrytbare. De brytes ikke ned naturlig av mikroorganismer og kan bli liggende i miljøet i . Målet med resirkulering av plast er å redusere høye mengder plastforurensning, mens du legger mindre press på jomfruelige . NRK-program belyser nytten av plastgjenvinning.

Skrevet av Svein Kamfjord. Det går frem av NRKs Forbrukerinspektørene av 26. ROAFs nye sorteringsanlegg på Skedsmo.

I programmet følger Forbukerinspektørene (FBI) gjenvinnbar . EUs planer om tiltak mot plastbæreposer kan ødelegge gjenvinningen av plastemballasje, som de egentlig vil øke. Peter Sundt i Mepex mener at biologisk nedbrytbare plastposer ikke har noe for seg i Europa. Alle i panelet på MarineLittering-konferansen i Oslo februar var enige om at bionedbrytbare . Igjen etterlyser Naturvernforbundet Hordaland mer plastgjenvinning i BIR.

Som om det ikke skjer allerede: BIR har 1prosent gjenvinning av plast. Nyansatt SØIR-leder Sigurd Skotte ser følgende som de største utfordringene: Å få ned mengden avfall, og få sendt enda mer til gjenvinning. Filmen handler om riktig håndtering av avfall.

Vi følger prosessen fra matavfall og emballasje.

Categories: Uncategorized