UncategorizedPlastavfall

Plastavfall

Stadig mer plastavfall gjenvinnes. Avfallet kan imidlertid medføre miljøfare, særlig når plasten havner i sjøen, der den kan påføre blant annet fugl og sjøpattedyr betydelige skader. Med plastemballasje menes plast som er rundt matvarer og andre husholdningsprodukter. Gjenvinning av plastemballasje. Noen leverer plastavfall til fellesløsninger som flere benytter.

Har du ikke egen plastinnsamling der du bor, kan du bruke adressesøket for å finne returpunkt for plast.

Hvor kan jeg kaste plastavfall ? Grønt Punkt Norge AS har ansvar for gjenvinning av dette. De organiserer avtaler og transport til fabrikker som sorterer og gjenvinner dette. Plastavfall som materialgjenvinnes brukes til bæreposer, plastbestikk, plastkopper, fleece produkter ol. Når for eksempel plastavfall brukes til produksjon av nye plastprodukter, reduseres klimagassutslippene og . Plastemballasje legges løst i gjennomsiktige Iris-plastsekker.

Plastsekken settes frem til vei på riktig tømmedag for plastavfall. Anbefaler obligatorisk sortering av mat- og plastavfall. Miljødirektoratet foreslår at utsortering av mat- og plastavfall bør bli obligatorisk i hele landet, både for privatpersoner og næringsdrivende.

Viktig for å få redusert matkastingen, mener Framtiden i våre hender. Mikroplast – et globalt problem. Vitenskapsmenn har analysert data fra innsamlet materiale, både mikroplast og makroplast, fra elver rundt omkring i verden.

Det viser seg at av plastforurensingen som ender opp i havene, kommer fra elver. Det er typisk lett skitten plast som sorteres på stedet i forskjellige plasttyper, deretter . En fersk undersøkelse fra det tyske Helmholtz-instituttet viser at så mye som prosent av plastavfallet i havet kommer fra store og navngitte elver. Det har vært kjent fra før at mye av plasten som havner i havene, har drevet ditt fra elver, men at dette skulle utgjøre så mye, er nytt. Den smarte fabrikken logger alt den gjør. Vi har plastpresser og emballasjepresser som håndterer alle behov.

Våre plastpresser er i daglig bruk i alle type bransjer. Det meste av det vi kaster er faktisk plasemballasje! Ved å sortere ut plastemballasjevil du altså få mye bedre plass i restavfallsbeholderen!

I tilegg sparer du kilo olje for hver kilo plast som materialgjenvinnes. HIM delerer ut plastsorteringssekker hver høst. Ved et forbruk på en sekk hver 4. Informasjon for husholdninger nr.

Nå skal plastavfall sorteres. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla.

Les om kartonglotteriet.

Categories: Uncategorized