UncategorizedPfsp nexans

Pfsp nexans

Anbefalt brukt i alle slags rom samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE).

Den kan også benyttes som kombinert jord- og nøytralleder (PEN) i henhold til retningslinjer i NEK 400. Tetting av kabeltamper: Hvis kabelen . Kan benyttes i alle lavspent-systemer, dvs.

Nexans har med sin ekspertise utviklet installasjonskabel og -ledning for de fleste behov, med egenskaper som er lik eller bedre enn gjeldende standarder for Installasjonsk. Skjermet installasjons- og jordkabel med kobberleder. PVC lederisolasjon, kobbberskjerm og PVC ytrekappe.

Pakningstørrelse A: 500. V, 400V og 690V, men kabelen kan ikke brukes som inntakskabel. Står Draka noe tilbake ift. Tabell over firebokstavkoden. Bøying av plastisolerte kabler.

De viktigste kabel- og ledningstyper. Diverse nyttige tabeller. Fasefarger for flerlederkabler. Kjøp fra: Elektroimportøren AS. Kontinuerlig ledertemperatur. PFSP 1kV med kobberleder.

IFSI (EMC) 1kV Halogenfri installasjonskabel, Nexans. Produsent: Nexans Norway AS. Tverrsnittene fra til 6mm² leveres i EMC utførelse. Alle tegninger, design, spesifikasjoner, . De forskjellige kabeltyper.

TFXP-O kV med fiberrør. TXXP kV koblingskabel. Typebetegnelse på blank tråd og line. Global expert in cables and cabling systems – Nexans. Lederdiameter Antall tråder i leder Ytre diameter.

Spørsmålet om PR pluss kan ligge i rør i jorden må selvsagt rettes til Nexans. Sjekk priser på pfsp nexans.

Sammenlign priser i mer enn 3butikker!

Categories: Uncategorized