UncategorizedPersonheiser

Personheiser

Alle våre personheiser skreddersys alltid etter de aktuelle bruksområdene. Fordi intelligent teknologi for energigjenvinning betaler seg i det lange løp. Grunnleggende heis til en . På vår nettside finner du en oversikt over alle våre løfteinnretninger som dekker de fleste behov innen tilgjengelighet.

Vi har eksemplifisert hvilke løfteinnretninger som gjelder for noen typer bygg.

Klikk på bygget og du blir ledet til relevante løfteinnretninger for denne typen bygg. Maks m, maks stopp. Personheiser til alle formål.

TEKhar strengere krav til tilgjengelighet enn tidligere regelverk. Blant annet skal snusirkel for rullestol skal ha diameter m, og ikke ,m som vist i denne anvisningen. Vi kan tilby heiser med både wiredrift og med hydraulisk drift.

Begge heistypene har sine fordeler innen sine respektive bruksområder. Vi vil tilby deg den løsningen som er mest relevant og kostnadseffektivt for ditt .

Større bedrifter og varehus har ofte behov for å transportere tyngre last mellom etasjene. TKS Vare- og personheis. Vi kan levere vare- og personheiser av forskjellig størrelse og løftekapasitet tilpasset den enkelte bedrifts transportbehov.

Det er typer vareheiser. Valget av heistype vil være avhengig av . ORONA produserer heiser av Gearless-teknologien, med eller uten maskinrom, for å oppfylle de strengeste kravene til alle typer bygninger. ORONA utformer, installerer, moderniserer og vedlikeholder person- og vareheiser i boligbygg, på sykehus, i kjøpesentre, på flyplasser, T-banestasjoner, bygg uten heis . Heisen gir adgang når det trengs, også under forhold der adgangen er vanskelig eller begrenset. Forutsatt at personheisen er utstyrt med egnede hjul, selvsagt. Vi monterer og har service på OTP sine heiser i hele Norge, og kan komme på befaring om det skulle være ønskelig.

OTP er et firma med bredt utvalg av heiser som passer både til eneboliger, borettslag og næring. Både som hjelpemiddel og andre behov, se mer her: OTP-heis. Ungersness Vi har lang erfaring fra. Vi leverer alle typer tjenester innen fagområdet heis.

Cibes personløfteplattform er en smart og plassbesparende løsning av høy kvalitet. Ingen strukturelle endringer kreves. Finn ut mer om våre personheiser.

Categories: Uncategorized