UncategorizedPeriodesystemet metaller og ikke metaller

Periodesystemet metaller og ikke metaller

Ikke – metaller er grunnstoffer som er isolatorer i kondensert tilstand (gass eller væske). De fleste ikke – metallene er imidlertid gasser. De har forholdsvis høy elektronegativitet (gir ikke lett fra seg elektronene sine), og med unntak av hydrogen befinner de seg i øvre høyre del av periodesystemet og adskilles fra metallene med . Snutten tar for seg noen eksempler og demonstrerer typiske egenskaper, både fysiske og kjemiske, som skiller metaller og ikkemetaller Også noen halvmetaller vises frem.

Vi blir forklart grunnstoffenes plassering i periodesystemet og betydningen av symbolene som er ført opp for et grunnstoff.

Det finnes ingen stabile isotoper av technetium,. Tilbøyeligheten til å avgi elektroner avtar når man går fra venstre mot høyre i grunnstoffenes periodesystem , og samtidig avtar grunnstoffenes metalliske karakter. I den periodiske tabellen, metallene er plassert på venstre, og de ikke – metaller på høyre side. Først av alt, la oss se på forskjellen i de kjemiske egenskapene mellom metaller. Edelgassene Helium (He), Neon ( Ne) og Argon (Ar) finner vi i gruppe 18.

Fluor (F), Klor (Cl), Brom (Br) og Jod (l) finner vi i gruppe 1 og disse kalles for halogener. Halogener danner salter med metaller. Ett eksempel på dette er at det dannes NaCl av klor og natrium.

Kjemi – Del – Atomer og periodesystemet – Duration: 16:12. Johannes læringssenter 13views. Metaller , halv- metaller og ikke – metaller. Lese ut fra periodesystemet om et grunnstoff er metall , ikke – metall eller halv- metall : De grønne er metaller , de gule er halv- metaller og de oransje er ikke – metaller. Periodesystemet med fargelagte ikke – metaller.

Kjenne til stoffenes tilstand (Fast stoff, gass og væske) ved romtemperatur:kvikksølv og brom er flytende, nesten alle andre er fast form ( metallene ) og noen øverst . Utover i denne boka kommer vi stadig tilbake til inndelingen av grunnstoffer i metaller og ikke – metaller. De aller fleste grunnstoffene er metaller , og de har mange felles egenskaper. De vannrette radene i periodesystemet kaller vi perioder. Nummeret i perioden er lik antall elektronskall i atomet. Klassifisering av grunnstoffer.

En vanlig inndeling er metaller og ikke – metaller. Halv- metaller har noen egenskaper fra metaller og noen fra ikke – metaller. Beskriv sammenhengen mellom plasseringen i periodesystemet og grunnstoffets tilstand.

Grunnstoffene kan også deles inn etter hvilken tilstand . Alle de grå rutene er mettaller.

De eneste du skal være obs på er kvikksølv (Hg) og brom (Br). De er i flytende form ved romtemperatur. Hva med å faktisk lese den artikkelen på , før du slenger ut ting som er direkte feil? Dmitrij Mendelejev er kalt periodesystemets far.

Vanlig inndeling er metaller og ikke – . Vi har tidligere inddelt grundstofferne efter deres placering i periodesystemet , idet nogle af grundstofferne findes i hovedgrupper, mens andre findes i undergrupper. Man kan inddele grundstofferne efter mange andre kriterier, fx deres tilstandsform ved °C. En særlig interessant opdeling er imidlertid opdelingen i metaller.

Hvor varmt må det bli for at metall kan brenne? For å kunne svare på det må vi først se på hva er metaller. Det er enkelte som også kalles halvmetaller , da de har både metalliske og ikke -metalliske egenskaper.

Categories: Uncategorized