UncategorizedPefc skogstandard

Pefc skogstandard

Hvert kravpunkt har en kort beskrivelse av hva man ønsker å oppnå. Videre har kravpunktene . Har ikke skogeier tilstrekkelig . Andelseierne våre må sammen sørge for at disse retningslinjene blir fulgt. Signering av tømmerkontrakten gir skogeier .

Det er gjort flere endringer og det er kommet inn to nye kravpunkter slik at det nå er til sammen. Det samme gjelder friluftsliv, vann og vannbeskyttelse, og det er gitt tydeligere krav til kompetanse . Standarder for et bærekraftig norsk skog- bruk. En slik bred enighet om en nasjonal skogstandard var relativt unikt ellers i verden. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever.

Det er ingen store endringer, men det innføres blant annet en sertifiseringsavtale med hver skogeier. Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Overgangsperiode på år.

Basis for revidert standard. Strengere krav til skogeier som forvalter av skogen. Krav til kompetanse eller dokumentasjon om kjøp av kompetanse. PEFC internasjonale krav. Derfor må alle våre andelseiere sørge for at disse retningslinjene blir fulgt.

Den oppdaterte standarden er gjeldende fra og med 1. NORTØMMER og de andre sertifiserte tømmerkjøperne. Blant annet må driftsansvarlige og entreprenører får opplæring i hva endringene i standarden innebærer i praksis. Kurset retter seg mot nye skogeiere og skogeiere, som har kurs fra før, men som vil friske opp kunnskap og oppdatere seg på den nyeste skogstandarden.

Forfatter: Søgnen, Svein M. Medvirker: Follum, Jørn-R. Jeg er veldig stolt av hvordan skogbruket i Norge drives, sier Thomas Husum. Han har det overordnede. Generelle krav til mål og datagrunnlaget for planleggingen. Landskapsplan ( krav for teiger over 1dekar);.

Synliggjøre og avklare forholdet mellom ulike interesser. Hogstkvantum, hogstformer og investeringer skal være tema i planene.

Krav om kartfesting av BVO. Skogbrukets kursinstitutt.

Categories: Uncategorized