UncategorizedPatent søk

Patent søk

Database hvor du kan søke etter patenter patentsøknader varemerker varemerkeregistreringer varemerkesøknader designregistreringer og designsøknader i Norge. Database where you can search for patent patent applications trademarks trademark applications design registrations and design applications in Norway. Bufret Lignende Patent. Få enerett til oppfinnelsen din.

For å få patent må oppfinnelsen være en konkret løsning på et teknisk problem.

Søk patent i flere land. Her finner du lover og forskrifter som er relevante på patentområdet, samt patentretningslinjer. Patentretningslinjene er interne instrukser for . Send søknaden via Altinn. Du får kvittering umiddelbart og all videre korrespondanse i søknadsbehandlingen mellom deg og oss vil foregå via Altinn. En enerett gir mulighet for samarbeid.

Ta vare på rettighetene dine.

Du kan få patent på tekniske produkter, fremgangsmåter eller anvendelser hvis oppfinnelsen er ny, nyskapende og nyttig. Nyttig betyr at oppfinnelsen må virke, og om du vil tjene penger, bør oppfinnelsen også ha nytteverdi for noen. Oppfinnelsen din må utgjøre en praktisk løsning av et problem, der . Forsvarsviktige oppfinnelser. En forsvarsviktig oppfinnelse er en oppfinnelse som anses å ha betydning for rikets forsvar, for eksempel krigsmateriell. De kalles også hemmelige patenter.

Du kan søke patent på slike oppfinnelser, men spesielle regler gjelder for innlevering, behandling og kommunikasjon i . Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty – PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader. Her finnes EP-, US- og internasjonale patenter, samt patenter fra enkelte andre myndigheter . Det inkluderer blant annet internasjonale varemerker, geografiske opprinnelsesbetegnelser, riksvåpen, flagg og forkortelser. Arbeidstakere har i utgangspunktet samme rett til sin oppfinnelse som andre oppfinnere har.

På visse vilkår gir likevel loven om arbeidstakeroppfinnelser arbeidsgiveren rett til å overta oppfinnelsen. Dette gjelder bare for patenterbare oppfinnelser. Det betyr ikke at du må søke om patent , men vilkårene for å . Før du søker om patent må du først finne ut om idéen din eksisterer fra før!

Du kan gjøre dette selv eller få et patentbyrå til å gjøre dette. Byråer er som kjent ikke gratis. Har du for eksempel blitt intervjuet i lokalpressen om oppfinnelsen din eller vært med på en utstilling, har du ødelagt muligheten til å søke patent på din egen oppfinnelse. Dessuten må oppfinnelsen ha oppfinnelseshøyde.

Håndhevelse Varemerke Elektronikk IT programvare patent Design inngrep farmasi designbeskyttelse havbruk fiskeri konvergerende teknologi Olje Patent. For å søke om beskyttelse for oppfinnelsen din i Norge leverer du inn en søknad om patent til Patentstyret. Hvordan søker jeg patent på oppfinnelsen min?

Et norsk patent gjelder bare for Norge. Hvis du ønsker å søke om patent i andre lan er det uansett en fordel å levere inn din første patentsøknad i Norge. Patent – og Varemærkestyrelsen er et forvaltningsorgan under Økonomi- og Erhvervsministeriet som har til formål å beskytte den industrielle opphavsrett, herunder design, bruksmodeller og registrerte varemerker. Deutsche Telecom fikk i januar i år patent på et system for sending av merverditjenester i høy takt til mobilbrukere ved digital kringkastning. Det fant vi ut ved å søke i databasen til Patentstyret.

Oppfinnere slåss også med lang behandlingstid på søknadene. Alle oppfinnelser har potensial til å skape jobber, men det er helt ødeleggende hvis man må vente i tre år”, sier Brian Pomper ved Innovation Alliance, som hjelper små bedrifter med å søke patent i USA.

Categories: Uncategorized