UncategorizedPabok statsbygg

Pabok statsbygg

Prosjektmedarbeidere eller andre som oppdager feil eller mangler i PA – bok har . PA – bok er en vanlig betegnelse på en prosjektadministrativ håndbok. PA – bok brukes mye i større bygge- og anleggsprosjekter i Norge gjennom iallfall de siste år. AJOURFØRING OG DISTRIBUSJON 0. PA BOK Fylke dato: Filnavn: FEF dato: Side: av Prosjektadministrativ håndbok PA – bok Prosjekt nr: Prosjektnavn: Lillestrøm vgs – Nybygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

PA – boken sendes ut elektronisk ved behov inntil webhotell er på plass. PA boka gjøres tilgjengelig elektronisk. Disse kopiene oppdateres ikke. Lang tid på detaljprosjektering og dårlig resultat.

Omarbeide, flere feil, tap av tid. Venting, forsinkelser og bortkastet tid. Tvinges inn i en engangsprosjektering. Omforent omfang og enhetlig kvalitet på Oslo kommune sin bygningsmasse.

Felles kravspesifikasjon for Oslo Kommune. Etatene som klarer å fakke flest tidstyver blir belønnet. Eller tatt storvasken, som de selv sier.

Med det har de frigjort metervis av plass i arkivet. PG utarbeider beslutningsplan ved oppstart av hver fase og sørge for at den blir omforent mellom SB, brukerne og PG. Illustrasjonen er klikkbar. Utfyllende beskrivelse av samtlige faser og beslutningspunkter får du ved å klikke på elementene i illustrasjonen.

Et bidrag til å oppnå dette er å ha et styringssystem for . Sju store kraner står i byggegropa på NMBUs campus i Ås, der det største byggeprosjektet i sitt slag noensinne i universitets- og høgskolesektoren pågår. Kostnadsberegnet til mrd kroner. Gigantutbyggingen på NMBUs campus i Ås er forsinket og dermed må . Mal for prosjektadministrativ.

Håndbok for byggefasen ( PA – bok ). Statsbyggs Prosjektmodell. Generell mal for PA – håndbok som skal brukes i dette prosjektet.

Categories: Uncategorized