UncategorizedØvre aldersgrense for å kjøre buss

Øvre aldersgrense for å kjøre buss

SKIEN (NRK): Hvor lenge skal en bussjåfør få kjøre ? Blant folk flest er det delte. Bruker pensjonister som buss -vikarer. Eldre utenlandske sjåfører.

Konsekvensen av at andre land har en høyere øvre aldersgrense , er blant annet at utenlandske bussførere lovlig kan kjøre buss i Norge, mens norske sjåfører forhindres fra å kjøre mot vederlag – både i Norge og utlandet, men TL.

Innstilling fra samferdselskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Alvheim, Torbjørn Andersen og Kenneth. Svendsen om lov om endring i lov 21. Tillatelse til å kjøre buss et-. Fra januar neste år heves aldersgrensene for å ta førerkort på lastebil og buss. Tar du førerkortet gjennom yrkessjåførutdanningen kan du få førerkortet tidligere enn i dag.

Forslaget om å heve aldersgrensen er nylig satt fram i et brev til Samferdselsdepartementet. Aldersgrensen for å kjøre lastebil og buss heves fra januar neste år.

Det var regjeringen som i statsråd i går la fram lovendringen, som altså gjør det mulig for år gamle buss – og drosjesjåfører å fortsette i yrket i ytterligere fem år. En slik endring i yrkestransportloven skal knyttes til aldersgrensen for å få kjøreseddel som gir rett til å kjøre buss eller bil i løyvepliktig . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Men på bakgrunn av den antatte forestående endringen av øvre aldersgrense for kjøreseddel , har Samferdselsdepartementet åpnet for en lempeligere praksis . Det vi midlertidig skal vurdere er fordeler og ulemper ved å innføre en øvre aldersgrense for førerkort, sier fung. Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Vi vet at de fleste eldre kan kjøre bil i lang tid fremover, men utviklingen i helse, syn og reaksjonsevne kan være meget ulik. Til tross for den høye risikoen, er det absolutte antall personskader blant eldre førere betydelig lavere enn blant de yngste bilførerne. Mange eldre førere kjører lite og bare under enkle trafikkforhol det vil si i dagslys på kjente veger på de tider det er minst trafikk.

Ingen land har innført en øvre aldersgrense for førerkort. En kjøreseddel krever at søkeren er over år og har en slik vandel at politiet mener søkeren ikke er uskikket som fører. Arbeidshverdagen vil variere avhengig av hvor du jobber.

De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk. LES OGSÅ: Nå kommer nye regler for kjøring med tilhenger.

Samme dato blir de hevet aldersgrense for å kjøre lastebil og buss. Tungbilførere må fortsatt fornye sin førerett hvert femte år.

Da kreves det helseattest som i dag. De argumenterer blant annet med at det ikke er noen øvre aldersgrense for yrkessjåfører som driver med godstransport. Norske bussjåfører får ikke lov til å kjøre buss mot vederlag etter at de har blitt år gamle, selv om de ønsker å fortsette sjåførgjerningen. I Sverige er det ingen øvre. Den norske mopedklassen M blir internasjonal førerkortklasse AM.

Ny aldersgrense for å kjøre lastebil og buss. Nye regler for å kjøre mope gjelder også kjøretøy med to, tre eller fire hjul klassifisert som moped. For å ta førerkort for buss er aldersgrensen år fra 19. Reglene for kjøring med tilhenger legges om.

Dessuten mener jeg at det burde være langt mer oppfølging med tanke på førerkort, og mindre tolleranse ved uansvarlig kjøring. Kjører man i 1i en 80- sone der. I dag kan man ta førerkortet for lastebil og vogntog når man er 18år og for buss når man er år. Tar man yrkessjåførutdanning samtidig med førerkortet, gjelder nye og .

Categories: Uncategorized