UncategorizedOverdekning tabell

Overdekning tabell

Tabellen angir også tykkelse på stender eller fôring som brukes til understøtting av bjelkene. Dimensjonering av bjelker over dør- og vindusåpninger i bærende yttervegg. Maksimal husbredde som bjelkenes bæreevne . Trelastkvaliteten på overdekningen skal være minst Cog må dimensjoneres etter tabeller i byggforskserien eller ved utregning. Opplagring av overdekning ulliFor at overdekningen skal kunne bære belastningen den blir utsatt for må den opplagres på en understøttelse . Kunnskapsbank: Nyttige tabeller , beregningsformler, beskrivelser og .

Minste overdekning (stenger, tråd og bunter): Ø. Korrosjonsbeskyttelse: Armeringen skal ha følgende minste overdekning med tanke på korrosjon: Tabell 8. Bestandighetsklasse og overdekning er i henhold til tabell NA. Eksponeringsklassen til fundamentene er i følge tabell 4. Tilhørende bestandighetsklasse er M60. Slik bruker du denne leggeanvisningen: 1. Finn først Krav til ledningssonen i tabell ut fra mekanisk belastning, overdekning og leggeforhold.

I tabell finner du deretter hva ulike masser i ledningssonen krever av komprimering, avhengig av kravet til ledningssonen.

Videre spesifikasjoner finnes i tabell – Masser i. Inngangsparametre er mekanisk belastning, overdekning og leggeforhold: Krav til ledningssonen – meget lite, lite, middels, stort eller meget stort – er . Rør med overdekning som angitt i tabell er normalt lagervare. Ved avkjørsler kan minimum overdekning reduseres til m. Omfylling må utføres med pukk 8-og komprimeres. Maskinell avtrekk kan benyttes. Det henvises til leverandør eller betongfabrikk vedrørende filtertype, bruksområder og kvalitet. Av hensyn til korrosjonsbeskyttelse skal overdekningen ikke være mindre enn gitt i tabell 12.

Disse krav gjelder også for monteringsstenger. I tidevannssonen og i skvalpesonen i saltvann skal overdekningen ikke være mindre enn. Nytt prøveutstyr og nyutviklede prøvemetoder gjør at man ná har bedre forståelse av effektene av og årsakene til de enkelte . Figur 6: Armeringsmontasje i vegger (vertikalsnitt). Tabell 2: Dimensjon av monteringsstenger etter valgt minimumsoverdekning.

Tabell 3: Nominell overdekning etter valgt minimumsoverdekning. Tabell 4: Byggemål for valgt dimensjon på kamstål. Statens vegvesen håndbok 026. Elementer med stor kloridbelastning.

I punkter hvor det utføres andre materialundersøkelser.

INSPEKSJONSHÅNDBOK FOR BRUER. Design av intervjuundersøkelsene. Etablering av populasjon, trekking av utvalg og intervju. Tidsplan Beholdningsutvalget er i registeret: Strømningsutvalget forlater registeret:. Overflaterenne fra Østerrike (Mål i mm).

Erfaring med legging av overflaterenner. Største nominell kornstørrelse, velgra- derte og naturlige masser i sidefylling og beskyttelseslag. Et komplett sett av disse tabellene er lagt inn i bakre omslagsside av håndboken. Under kartlegging vil det ofte være nødvendig å dele inn området i flere. Tabell RQD-verdier og antall sprekker per m3.

SRF stipuleres fra de overdekningen og topografiske egenskaper eller ved hjelp av.

Categories: Uncategorized