UncategorizedOverdekning betong

Overdekning betong

Armeringsstolene har også som oppgave å holde riktig avstand fra yttersiden av betongen og inn til armeringen i den ferdige betongkonstruksjonen. Denne avstanden er viktig for å beskytte armeringen mot rust. I betongfaget kaller vi avstanden fra betongoverflaten og inn til armeringen overdekning.

Anvisningen er erstattet av: 520. Viktige parametrer for prosjektering og utførelse av bestandige betongkonstruksjoner . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Nye regler for sikring av overdekning. Kunnskapen om at armeringsstål trenger overdekning av betong for å være beskyttet mot korrosjon, har eksistert så lenge armert betong. Likeledes har det vært kjent at jo mer aggressivt det ytre miljøet er, desto starre må overdekningen.

Sikring av overdekning for armering. Konstruksjon, sikring av armeringsoverdekning, armeringsstoler. Av arme- ringsnett anbefales det minimum K2kvalitet uansett fasthetsklasse og gulvtykkelse.

Nettet plasseres i øvre halvdel av gulvet men med tilstrekkelig overdekning , dvs mm for gulv-. I og med at betongen fungerer som korrosjonsbeskyttelse av armeringsstålet, stilles det visse minstekrav til betongoverdekningen mellom armering og betongoverflaten.

I utsatte konstruksjoner og aggressive miljøer må overdekningen økes. Densitet for armert betong er ca. Overdekning : Mål for overdekning er gitt som minsteverdier. Verdiene skal oppnås innenfor de spesifiserte toleranser. Generelt: Minste overdekning (stenger, tråd og bunter): Ø. Mellom vertikal formflate og horisontal armering dessuten minst . Statens Vegvesen – Nye Vegnormalen Håndbok 0sier: “Minste lagtykkelse over betongrør før trafikk skal minimum være m dersom annet ikke er angitt.

Minimum overdekning over rør kan være vanskelig å oppfylle der den generelle utformingen tilsier at rørene må ligge spesielt grunt. Manglende overdekning En annen ársak til mange av de problemene vi idag merker, skyldes manglende overdekning. Váre beregninger viser at tiden for karbonatisering kan . Injiseringsmørtel for kabelrør. Bilde viser korrodert bøylearmering på en pilar. Dette er også et tilfelle med for lite overdekning.

I disse tilfellene har man anbefalt og fått utført utmeisling og sandblåsing for å fjerne dårlig betong og korrosjon, etterfulgt av påføring av ny betong og deretter et epoksybelegg. Noen typer konstruksjoner er også godt egnet for . Brannteknisk dimensjonering av bærende elementer. Tverrfaglig prosjektering.

Dimensjonering i ulykkesgrensetilstanden.

Arbeider utover bruksgrense- og bruddgrensetilstand. Stål dimensjonert for brann. Statens vegvesens Nye Vegnormalen-håndbok 0sier: ”Minste lagtykkelse over betongrør for trafikk skal minimum være m. Betong dimensjonert for brann.

Miljøet for betong inne i en gjødselkjeller kan være meget aggressivt. Lufta inneholder mye fuktighet og uheldige gasser for ubehandlet betong. Armerte betongkonstruksjoner i slikt miljø ble før. Det er utført svært mange armerings- og støypefeil.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg. Eventuelt benyttes bolter i syrefast utførelse med overdekning 1mm. Ved kontroll av eksisterende konstruksjoner der den generelle tilstand er go .

Categories: Uncategorized