UncategorizedOppgavestyrt læring

Oppgavestyrt læring

Eksempler på dette er stake-stafett, kjøre svinger og balansere på en ski. Her skal det ikke være instruksjon og tekniske forklaringer. Situasjonsstyrt læring og oppgavestyrt læring er de vanlige læringsmetodene for barn og unge.

Hovedprinsippet er læring . Oppgavestyrt læring : lederen gir oppgaver som barnet skal løse og trene på. Bevegelsesoppgavene skal utløse fantasi og oppfinnsomhet.

Følg meg- metoden: barna utfører bevegelsen samtidig som treneren ved å se på hva . Man kan dele oppdagende læring i situasjonsbetinget og oppgavestyrt læring. Situasjonsbetinget læring: Betyr at man setter opp ulike situasjoner som gjør at elevene må håndtere de enkelte situasjonene. Vi sier at miljøet underviser. I innebandy kan man lage en hinderløype der elevene må føre . Undervisnings- og instruksjonsmetoder.

Metodevalget skal være bevisst og målrettet. Tilpasset type idrett, øvelser, alderstrinn, utviklingsnivå og rammefaktorer. Instruksjonsmetoden Apemetoden Vise og forklare-metoden.

Viktige prinsipper for å skape et mestringsorientert treningsmiljø. Oppdagende læring kan settes i gang på to måter: ved situasjonsbetinget læring og ved oppgavestyrt læring. Den mentale utviklingen er prioritert i denne perioden.

Nye sammensatte ferdigheter læres likevel dersom. Dette er altså en induktiv oppgavestyrt læring. Når elevene skal leke rundt i hinderløypa vil de forskjellige apparatene og. Her er det vanlig at treneren bruker en deduktiv undervisningsmetode, altså en instruksjonsmetode.

Trenerrollen – Treningsforum. Induktiv metode er altså problemløsende læring ved at utøveren løser . Vi gir tilbakemeldinger underveis i kampene, og muligens stopper spillet, for at spillerne skal se bedre hvilke alternativer de faktisk har (om de gjorde noe feil). Eksempler: stake-stafett, kjøre svinger (porter), balansere på en ski, o. Frilek: Del inn salen i små arenaer. Flere alternative aktiviteter kan velges og utføres samtidig.

Lite voksenstyring, mer veiledning og hjelp brukes der det trengs. Skiklubben må tilrettelegge for allsidig aktivitet gjennom lek, glede og spenning, uavhengig av utviklingsnivå. Mestring handler om å se den enkelte der den er, og sette barnet i sentrum for valg av øvelser og aktivitet. Ta med uteklær, joggesko.

Når det blir snø(novenber- desember):. Organisering og arbeidsformer.

Forelsninger og praksis er integrert. Forskning og erfaringsbasert kunnskap integreres i undervisningen. Delemnet vil bli organisert som en veksling av lærerstyrt undervisning og oppgavestyrt arbeid.

Categories: Uncategorized