UncategorizedOmkrets av trapes

Omkrets av trapes

Generelt skal man vite alle sidelengdene for å kunne regne ut omkretsen , som er summen av alle disse. Et trapes er et parallellogram som har et par med parallelle sider. Parallelle sider kalles baser.

Diagonalene splitter ikke hverandre, og de er heller ikke rettvinklede. Høyde er en rettvinklet avstand mellom to baser. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Skal du finne omkretsen av et trapes , må du måle alle sidene. Det er derfor bare en måte å finne omkretsen : 1. Ved addisjon: Du kan legge sammen sidene. I en formel vil vi gjerne forkorte . Her viser vi hvordan bokstaver brukes i generelle utregningsmåter i formler, mer bestemt i utregningen av arealet av et trapes. Vi trekker en diagonal slik at vi får to trekanter.

Nå kan vi finne arealet til trapeset. Den nede til høyre har.

Likningsett, omkrets av trapes. Formel for trapes , hjelp! Klassisk bevis av omkrets for en kjegle 2. Ukjent side i trapes – Mulig å finne? Flere resultater fra matematikk. QLt6Ceq-Y Lignende 26.

Lastet opp av Martin Einum Se flere matematikkvideoer på videoklasserommet. Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk.

Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene. Alle parallellogrammer er nødvendigvis trapeser. Hva er formelen for å finne ut en ukjent side i et trapes når man vet arealet? Anonymous poster hash: d15e9. Book Widget: online (.zip).

Raymond Børve — September 7:PM. Telle antall enheter for å finne areal. Start your learning journey .

Omkrets av parallellogram. Regn ut omkretsen (O) av figurene. Dersom du vil regne ut omkrets av en trekant, firkant eller sirkel, er det flere måter du kan gå frem på. Arealet av parallelogrammer.

Et målband gir deg like rett svar som en formel.

Categories: Uncategorized