UncategorizedOmkrets av rombe

Omkrets av rombe

Vi regner vanligvis ut arealet av en rombe ved først å velge en grunnlinje, hvilket kan være hvilken side som helst, og deretter finne høyden av romben. Høyden av romben er lengden av en linje trukket vinkelrett fra grunnlinjen til dens parallelt motstående side. Rombe med høyde (h) og grunnlinje (g) . Areal og omkrets av en rombe.

Høyde er en rettvinklet avstand mellom to motsatte sider. Skal du finne omkretsen av en rombe, trenger derfor ikke å måle alle sidene.

En rombe består av fire like lange sider. Du kan finne omkretsen på to forskjellige måter. Ved addisjon: Du kan legge sammen sidene. Ved multiplikasjon: Du kan gange den ene . To og to sider er parallelle 3. For å finne arealet av en rombe må du multiplisere lengden med høyden.

Diagonalene står vinkelrett på hverandre. De fire hjørnene i romben får du når du halvererer en vinkel uten å endre passeråpning, prøv det!

Ofte stilte spørsmål, kategori: Geometri (passer og linjal, areal og omkrets ). Periferivinkelsetningen. Jeg regner med at du sidelengde. Når den ene vinkelen blir spissere og spissere blir høyden mindre og dermed arealet mindre, med siden er like lang.

Omkrets : Da alle sidene er like lange er. Hver av disse linjestykkene har en motstående side som er parallell med seg selv. Alle romber er parallellogrammer, men et parallellogram er en rombe hvis, og bare hvis, de to . Og hvordan regner du ut arealet? Tom Olav Moen gir deg svarene!

Ei rombe er et parallellogram hvor alle sidene er like lange. En kan regne ut arealet ved. AC og BD skjærer hverandre å gjøre en rett vinkel ( en rett vinkel er en vinkel på grader ) eller er parallelle med hverandre. Det å dividere med to og. De motstående sider er like.

Vi udregner normalt arealet af en rombe ved først at vælge en grundlinje, hvilket kan være enhver af siderne, og dernæst at finde højden af romben. Højden er længden af en linje trukket vinkelret fra grundlinjen til dens parallelt modstående side. This worksheet is also part of one or more other Books.

Modifications will be visible in all these Books. Do you want to modify the original worksheet or create your own copy for this Book instead? Konstruere en mangekant(Her: tre- og firkanter) etter oppgitte instruksjoner.

Beregne arealet til en trekant.

Categories: Uncategorized